Hem | Nyheter | Senaste bloggarna | Topp 20 | Lägg till blogg | Uppdatera blogg | Riktlinjer | FAQ | Kontakt
Till startsidan för bloggkatalogen Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!
ANNONSTIPS
Rapportera ditt jobb direkt i mobilen
 

Du kan tipsa om ny inriktning när du lägger till din blogg.

Starta egen blogg!

Här kan du starta egen gratis blogg:


Tipsa oss om bloggtjänst om du vet om någon som vi inte vet om.


Gratis körkortstest.

 

Folkmordet fortsätter trots lagparagrafer mot folkmord


Ett inlägg från bloggen: Laglöshetens hemlighet - Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv


Publicerad den 15 juli 2017 17:05. Läs inlägget på bloggen här.

Sveriges lag 2014:406 säger så här angående folkmord och brott mot mänskligheten:
Folkmord:
1 § För folkmord döms den som, i syfte att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk eller rasmässigt bestämd eller religiös folkgrupp som sådan,
1. dödar en medlem av folkgruppen,2. tillfogar en medlem av folkgruppen allvarlig smärta eller skada eller utsätter denne för svårt lidande,3. påtvingar medlemmar av folkgruppen levnadsvillkor som är ägnade att medföra att folkgruppen helt eller delvis förintas,4. vidtar åtgärder som är ägnade att förhindra att barn föds inom folkgruppen, eller5. genom tvång för över ett barn som inte fyllt arton år från folkgruppen till en annan grupp.
Straffet är fängelse på viss tid, lägst fyra och högst arton år, eller på livstid.
Brott mot mänskligheten:
2 § För brott mot mänskligheten döms, om gärningen utgör eller ingår som ett led i ett omfattande eller systematiskt angrepp riktat mot en grupp civila, den som1. dödar en person som ingår i gruppen. 2. tillfogar en person som ingår i gruppen allvarlig smärta eller skada eller utsätter denne för svårt lidande genom tortyr eller annan omänsklig behandling,3. utsätter en person som ingår i gruppen för ett allvarligt sexuellt övergrepp genom våldtäkt, påtvingad prostitution eller annan till sitt allvar jämförbar gärning,4. i syfte att påverka den etniska sammansättningen av en befolkning eller att föröva andra svåra överträdelser av allmän folkrätt, frihetsberövar en kvinna som ingår i gruppen och som med tvång gjorts havande,5. förorsakar att en person som ing& ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Laglöshetens hemlighet - Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv.

  ANNONSTIPS


ANNONSTIPS
 

Senaste inlagda bloggarna


2018-03-13 Kreativ Tro

2017-12-29 Helt apropå

2017-08-29 Live by faith...

2017-08-14 Hela livet i genom

2017-08-08 Det stora undret

2017-07-27 Evangeliebloggen

2017-07-19 Fri att andas

2017-04-28 Universalism.se

2017-03-22 Träning och tro

 
 

Senaste från bloggarna


07:00 Dagens tanke

22:19 Citatet

07:00 Dagens tanke

17:02 Jobbig dag