Den stora kristna bloggkatalogen på nätet

Information om Ad orientem versus

Bloggen lades upp den 12 januari 2011.

Ad orientem versus - http://adorientemversus.blogspot.com

Besöka direkt? Ja, ta mig till Ad orientem versus nu! Där kan du läsa mer och kontakta bloggaren vid behov!

Beskrivning

Ad orientem och dess skribenter söker inte driva politik eller polemik utan, med journalistisk form och syfte, på ett revitaliserande sätt avslöja och avtäcka kyrkans historiska tro allt från apostolisk, urkristen och reformatorisk tid. Alltså kyrkans rena evangeliska lära som är förklarad och bekänd i konkordieformeln vilken fullt ut är i överensstämmelse med Guds ords uppenbarelse.

Fokus är alla de samfund i Sverige och världen där denna lära finns, bevaras eller hotas. Vi gör ingen urskiljning mellan juridiska personer för kyrkan är de heligas samfund, i vilket evangelium rent förkunnas och sakramenten rätt förvaltas. Och för kyrkans sanna enhet är det nog att vara ense i fråga om evangelii lära och förvaltningen av sakramenten. Och det är icke nödvändigt, att nedärvda människobud eller religiösa bruk eller yttre, av människor föreskrivna former för gudsdyrkan överallt äro lika. Paulus säger ju: En tro, ett dop, en Gud som är allas Fader etc. Det betyder bl.a. att vi kommenterar samtliga samfund från Rom till Moskva. Vi hoppas kunna göra detta såväl kritiskt som positivt allt för att uppmärksamma den odelade kyrkans relation till Guds vilja och ord.

Inriktning: Katolicismen
Tracker visningar: 22296
Klick ut: 44
Klick in: 494

Känner du någon som vill ta körkort?

Körkortsfrågor

Senaste inläggen från bloggen

Ta skydd!

Postad måndagen den 5 mars 2012 18:42
Det lönar sig att ha vänner på de rätta positionerna; det vet alla som sökt jobb. Än mer verkar det löna sig att ha vänner på de rätta positionerna när man fått sparken. Göran Rosenberg träder nu fram till Helle Kleins försvar i efterspelet till det s.k. Kleinborggate. På Seglora smedjas hemsida riktar han svidande kritik mot Kyrka [...]


Kom ihåg var du hörde det först eller att påverka debatten

Postad söndagen den 4 mars 2012 21:28
Inte sällan känns det naturligtvis fruktlöst också för de mest ivriga och skarpa bloggare att försöka skapa ett genomslag i debatten. Men ibland kan man också se hur man lyckas påverka människors sätt att tänka. Detta är den svåraste form av påverkan som man kan tänka sig. Enklare är det att skapa en debatt genom att använda mång [...]


Konventikelplakat anno 2012

Postad fredagen den 2 mars 2012 21:55
Den flitige läsaren har knappast undgått biskopsbrevet från Göteborgs stifts biskop. Anders Brogren rapporterar uttömmande på sin hemsida och anger bl.a. de länkarna som finns längst ner i denna post.  Finns det då något mer att tillägga när allt detta är sagt? Ja det finns det nog. Vi befinner oss mitt uppe i en konflikt som eskalera [...]


Håkan Sunnliden funderar över kyrkans död och uppståndelse

Postad måndagen den 27 februari 2012 22:10
Håkan Sunnliden funderar över kyrkans död och uppståndelse. Jag firar vidare Nu har jag firat min 60-årsdag i över en vecka. Jag tror att jag ska fortsätta med det livet ut. Under de senaste två veckorna har jag mött åtminstone sex olika sätt att ta Guds rike framåt genom att bilda nya gemenskaper. Svenska kyrkans sönderfall öppnar [...]


Jag vill rekommendera alla, ALLA, att läsa kommentarerna kring d

Postad onsdagen den 22 februari 2012 21:53
Jag vill rekommendera alla, ALLA, att läsa kommentarerna kring den s.k. identitetsdebatten. När jag menar då inte de välavvägda. Inläggen och semibalanserade krönikorna som editerats och redigerats med politisk fingertoppskänsla utan ryggmärgsreflexerna i som de olika debattörerna använder i kommentarfälten på deras respektive bloggar. [...]


Anna Karin Hammar och den politiska diskursen

Postad onsdagen den 22 februari 2012 19:18
Allt är politik menar Anna-Karin Hammar. Därför måste kyrkan vara politisk. Jag har respekt för Anna-Karin Hammar men jag håller absolut inte med henne i särskilt många frågor. Vi har tidigare redogjort för vår syn på den politiska diskursen som ett gift för kyrkan. Anna-Karin Hammar håller inte med utan vill ha mer politik i kyrkan. [...]


Rättfärdiga uppror och rättfärdiga stater

Postad onsdagen den 22 februari 2012 16:19
Frågan om stat och kyrka är alltid aktuell. Särskilt idag då statens relation till kyrkan är så förvecklad som den faktiskt är. Det kan ofta finnas en ömsesidig misstro mellan kristna och staten. inte sällan är det så på goda grunder eftersom statens intressen konvergerar med det allmännas intressen och uppfattning medan den minoritet [...]


Dagens profeter och sanningssägare

Postad tisdagen den 21 februari 2012 15:32
Undertecknad vill rikta ett särskilt tack till Stefan Pehrsson, oberoende debattör och musikrecensent, för han förmåga att ständigt säga sanningen oavsett hur inopportunt den sanningen är för vår samtid. Du, Stefan, är en profetisk röst i mitt liv. Hans röst ekar bl a här.


Den Augsburgska bekännelsen och läran om kyrkan och kyrkogemenskapen

Postad söndagen den 19 februari 2012 12:36
Den Augsburgska bekännelse formulerades med utgångpunkten att få och nå en kyrkogemenskapsöverenskommelse med den romersk-katolska kyrkan. Melanchthons ingingsvärde var att uttrycka sig så försonande som ö h t var möjligt. Bekännelseskriften kom därför också att kritiseras av bl a Johann Eck eftersom den förteg fundamentala läårosk [...]


Angående Klein-Borggate

Postad lördagen den 18 februari 2012 17:10
Storasystern i vassen skriver bra om den pågående debatten mellan Klein-Borg. Posten finns här. Blev fel länk, nu är det rättat.


Den evangeliska ackilleshälen - läran om kyrkan och om kyrkogemenskap

Postad lördagen den 18 februari 2012 11:58
Den kamp som nu pågår inom bl a Stockholms stift där olika folkkyrkliga präster och företrädare sliter efter varandras strupar i en kamp om Svenska kyrkans identitet är till viss del ett följdfel av politiseringen av kyrkan. Men det finns också ett drag som känns igen från den evangeliska kyrkans strider under de senaste århundradena. D [...]


De bittra och den politiska diskursen

Postad fredagen den 17 februari 2012 11:39
Vi har under hösten och vintern kunnat läsa mycket om falangstriderna i det socialdemokratiska arbetarepartiet. Strider mellan förment höger och förment vänster. Samtidigt har en annan falangstrid tornat upp sig till en mäktig storm inom Svenska kyrkan och Stockholms stift. Striden står bl.a. mellan Seglora smedja och Helle Klein på ena si [...]


Ma Oftedal och den postmoderna bekännelsen

Postad onsdagen den 15 februari 2012 08:43
Dagen upplyser att Ma Oftedal har lämnat Svenska kyrkan och avsagt sig sitt prästämbete. Artikeln kan du läsa här. Ma Oftedal är en tämligen ointressant person men däremot är hennes ämbetsutövning och hennes ämbetsteologi högintressant för alla som bevakar Svenska kyrkan, dess andliga utveckling. Ma Oftedal beskriver sin ämbetsutövn [...]


Angående allas rätt till sin berättelse

Postad torsdagen den 19 januari 2012 15:22
Två parallella berättelser håller på att blottläggas i svensk media. Den ena i Kyrkans tidning och den andra på verkliga journalistiska produktioner. Den sistnämnda handlar om Felicia Feldts litterära uppgörelse med sin mamma Anna Wahlgrens uppfostringsmetoder. Dennes uppgörelse med sin mor kommenteras i Kyrkans tidning av Annika Borg. A [...]


Misstankens hermeneutik

Postad onsdagen den 18 januari 2012 08:40
I ett tidigare inlägg har undertecknad noterat den omsvängning som aKF genomfört sedan Bertil Gärtners bortgång. Man har ställt sig i relation till ett biskopsråd bestående av ett antal f.d. biskopar och Ragnar Persenius. Under de senaste åren har det också blivit klart att den svenskkyrkliga högkyrkligheten börjat ompröva de slutsats [...]
För bloggaren...

Du som har denna blogg kan enkelt vara med i topplistan för kristna bloggar som finns här på KristnaBloggar.com. Du behöver lägga in en liten tracker knapp på din blogg. Din placering räknas utifrån hur populär din blogg är samt hur många klick till och från katalogen din blogg får. Varje vecka startas topplistan om så alla får en chans att va med i toppen. Infoga någon av knapparna nedan på din blogg så dina besökare ser knappen.

Format: 80x15 pixlar

Exempel:


Format: 88x31 pixlar

Exempel:


Format: 88x31x2 pixlar

Exempel:


Format: 88x31x3 pixlar

Exempel:


Format: 120x60 pixlar

Exempel:


Format: 120x60x2 pixlar

Exempel:


Format: 125x125 pixlar

Exempel:


Format: 160x90 pixlar

Exempel:


Format: 180x60 pixlar

Exempel:


OBS: Du måste använda HTML koden ovan, länka inte till exempel bilden eller till kristnabloggar.com endast, då räknas inte trafiken.