Den stora kristna bloggkatalogen på nätet

Information om alefochomega. Tankar om Bibeln och kristen tro.

Bloggen lades upp den 21 september 2015 av Gun Jalmo Karlsson.

alefochomega. Tankar om Bibeln och kristen tro. - http://alefochomega.com

Besöka direkt? Ja, ta mig till alefochomega. Tankar om Bibeln och kristen tro. nu! Där kan du läsa mer och kontakta bloggaren vid behov!

Beskrivning

Det var i samtal med några vänner som tyckte det var svårt att få ett sammanhang i sitt bibelläsande som jag fick idén till denna blogg. Jag vill dels belysa teman och visa på de stora linjerna, dels fördjupa förståelsen av viktiga begrepp i Guds Ord. Det finns även reflektioner och dikter, som är relaterade till det centrala innehållet.

Inriktning: Bibel & teologi
Tracker visningar: 0
Klick ut: 45
Klick in: 2

Känner du någon som vill ta körkort?

Körkortsfrågor

Senaste inläggen från bloggen

Att leva av Guds ord. 3

Postad måndagen den 7 juni 2021 17:27
          Det finns en klar linje från GT till NT om villkoren för förbundsfolkets förhållningssätt till Gud. De ska leva av Guds ord sagt, ledas av det han sagt. Vi lär känna den Evige Guden, den upphöjde Herren, genom det han talat. Han har beslutat att göra sig själv känd genom […]


Nåden och lagen. Inledning.

Postad onsdagen den 26 maj 2021 13:58
              Ibland hör man påståendet att det inte är samme Gud vi möter i GT och NT. I det gamla Testamentet, menar man, framställs Gud som en vred domare, och i det nya som en nådefull Fader. Här ska jag bara reflektera över hur omöjlig en sådan uppfattning är. […]


Striden om Jerusalem. Inledning.

Postad tisdagen den 25 maj 2021 17:36
          Här handlar det om de bakomliggande orsakerna på ett andligt plan till striden om Jerusalem. Det är omöjligt att gå in på den komplicerade och många gånger så tragiska historien för de inblandade i den konflikt som pågått under 1900-talet och in i våra dagar, om det Palestinska mandatet (under […]


Bön inför Pingsten.

Postad tisdagen den 18 maj 2021 14:44
Här ska jag alltså inte skriva om pingsten eller den helige Ande, vilket jag har gjort i flera inlägg, utan be en bön. Det är viktigt att veta vad Bibeln lär om Anden, men lika viktigt att erfara hans närvaro. Guds rike består inte i ord utan i kraft, som Paulus skrev (1 Kor 4 […]


Vad gör vi med våra känslor? Inledning.

Postad lördagen den 15 maj 2021 14:57
Detlaj från Michelangelos berömda målning ”Adams skapelse”. Den för mig självklara utgångspunkten för varje betraktelse över människan och livet är vår relation till Skaparen är: vi är skapade till Guds avbild, i hans avbild. Det är den djupaste identitet vi alla har oavsett arv, miljö, möjligheter,omständigheter. Vårt männis [...]


Att leva av Guds ord. 1

Postad torsdagen den 6 maj 2021 23:58
        Här reflekterar jag över hur Jesus själv förhöll sig till Guds ord i den heliga Skrift.       Citatet ovan kommer från frestelseberättelsen i Matteus evangelium, där Jesus efter sitt dop i Jordanfloden och innan han började sin offentliga tjänst, leddes ut i öknen av Anden för att prövas. Här ser […]


Månadens reflektioner-maj. Titta eller se?

Postad söndagen den 2 maj 2021 19:02
          Vi vet nog alla hur det känns när någon tittar på oss utan att verkligen se oss. Uppmärksamheten är egentligen på annat håll, intresset saknas. Det är stor skillnad mellan att ytligt titta på en person utan viljan att få veta något, och att se denna. Den som verkligen ser […]


Att leva av Guds ord. Inledning

Postad fredagen den 23 april 2021 18:14
            Jag inleder en ny serie om vad det innebär att leva av Guds Ord. Det kommer att bli ett par inlägg som tar upp olika aspekter av detta   Människan lever bokstavligen av Guds ord, vare sig vi är medvetna om det eller inte. Rent faktiskt skapade Gud allt […]


Vandring genom Johannes skrifter. Del 2. Om Livet.

Postad onsdagen den 14 april 2021 14:21
I den här delen ska jag lyfta fram några kärnbegrepp som Johannes använder sig av för att beskriva den andliga verkligheten, Gud själv, och hur vi ska förhålla oss till honom. Han arbetar med motsatsparen liv och död, ljus och mörker, sanning och lögn, kärlek och hat. I andlig mening är det en absolut skillnad […]


Månadens reflektioner-april. Tillhörighet och gudsfruktan.

Postad fredagen den 9 april 2021 15:07
          Människans själva existens har alltid varit avhängig av hennes tillhörighet till en familj för överlevnad, uppväxt och fostran. Det lilla barnet klarar sig inte utan föräldrars eller andra vuxnas omsorg. Det är så självklart. Lika viktigt är det för den själsliga hälsan och balansen att en individ inlemmas och ingår [...]


Glad Påsk!

Postad söndagen den 4 april 2021 11:30
KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN! JA, HAN ÄR SANNERLIGEN UPPSTÅNDEN! HALLELUJA! TACKA OCH PRISA GUD. Inga yttre omständigheter kan ta vår glädje ifrån oss, Jesus lever! Han är med oss även om vi inte kan samlas och prisa honom i kyrkorna, och vi är med varandra i bön och tillbedjan. Gud välsigne dig! Denna sammanfattning av evangeliet […]


Långfredag.

Postad fredagen den 2 april 2021 11:44
      Idag får vi återigen meditera över det Jesus gjorde för oss under påsken i Jerusalem för så länge sedan. Många undrar kanske hur Jesu död kan ha med oss att göra idag.   För att försöka förstå detta stora mysterium finns flera olika sätt att se på det i NT och här utgår […]


”Ett konungsligt prästerskap”. Inledning.

Postad söndagen den 28 mars 2021 14:16
          Jag ska skriva ett par inlägg om Petrus Första brev kap 2 :4-10, men i den här inledningen börjar jag i Första Moseboken. Som alltid när det gäller hur vi förstår bibeltexter måste vi se det stora sammanhanget, helheten utifrån både GT och NT.     Många bibelforskare menar att […]


Vetekornets lag.

Postad fredagen den 19 mars 2021 17:50
      Principen om liv genom död och självutgivelse finns inristad i själva skapelsen.   Vår värld skulle inte kunna existera om inte människor överallt i alla tider gett av sig själva för att hjälpa andra, samarbeta, verka för andras bästa. Det tydligaste exemplet är naturligtvis föräldrar som ger av sina resurser, sin tid, [… [...]


Gud Skaparen och naturvetenskapen. Del 2.

Postad fredagen den 12 mars 2021 14:47
                  Man brukar tala om två böcker där vi får kunskap om Gud, Skriften och naturens bok. Det ligger mycket i detta, viket särskilt blir tydligt när man tittar tillbaka på historien. Vi måste då läsa dessa två böcker från sina förutsättningar och på ett kompletterande sätt, […]
För bloggaren...

Du som har denna blogg kan enkelt vara med i topplistan för kristna bloggar som finns här på KristnaBloggar.com. Du behöver lägga in en liten tracker knapp på din blogg. Din placering räknas utifrån hur populär din blogg är samt hur många klick till och från katalogen din blogg får. Varje vecka startas topplistan om så alla får en chans att va med i toppen. Infoga någon av knapparna nedan på din blogg så dina besökare ser knappen.

Format: 80x15 pixlar

Exempel:


Format: 88x31 pixlar

Exempel:


Format: 88x31x2 pixlar

Exempel:


Format: 88x31x3 pixlar

Exempel:


Format: 120x60 pixlar

Exempel:


Format: 120x60x2 pixlar

Exempel:


Format: 125x125 pixlar

Exempel:


Format: 160x90 pixlar

Exempel:


Format: 180x60 pixlar

Exempel:


OBS: Du måste använda HTML koden ovan, länka inte till exempel bilden eller till kristnabloggar.com endast, då räknas inte trafiken.