Den stora kristna bloggkatalogen på nätet

Information om alefochomega. Tankar om Bibeln och kristen tro.

Bloggen lades upp den 21 september 2015 av Gun Jalmo Karlsson.

alefochomega. Tankar om Bibeln och kristen tro. - http://alefochomega.com

Besöka direkt? Ja, ta mig till alefochomega. Tankar om Bibeln och kristen tro. nu! Där kan du läsa mer och kontakta bloggaren vid behov!

Beskrivning

Det var i samtal med några vänner som tyckte det var svårt att få ett sammanhang i sitt bibelläsande som jag fick idén till denna blogg. Jag vill dels belysa teman och visa på de stora linjerna, dels fördjupa förståelsen av viktiga begrepp i Guds Ord. Det finns även reflektioner och dikter, som är relaterade till det centrala innehållet.

Inriktning: Bibel & teologi
Tracker visningar: 0
Klick ut: 39
Klick in: 0

Känner du någon som vill ta körkort?

Körkortsfrågor

Senaste inläggen från bloggen

Etik för livets skull. Inledning.

Postad fredagen den 15 februari 2019 23:29
    Bibeln innehåller lagsamlingar, budord, förmaningar och undervisning om ett rättfärdigt liv. Det finns samlingar av ordspråk som rymmer livsvisdom och vägledning till detta. De nytestamentliga breven är fyllda med uppmaningar och förmaningar. Man kan felaktigt få intrycket att kristen tr [...]


Lögnens villovägar och Guds sanning. I

Postad tisdagen den 5 februari 2019 20:03
    Vi befinner oss i ett krig om sanningen på många fronter. Det har alltid varit så, sedan tidens begynnelse. Den viktigaste striden har alltid handlat om Guds sanning och tillförlitligheten i hans ord. Gud är naturligtvis ett med sitt ord och därför är en rätt förståelse av det [...]


Vårt nya namn.

Postad onsdagen den 30 januari 2019 17:41
      Namnet har haft en stor betydelse i många kulturer och har det än idag. Det skulle utsäga något om personens egenskaper och karaktär. Vid ett barns födelse ville man dels inlemma den nya familjemedlemmen i släkten och dess historia, dels ge det en individuell och personlig särart. I Bib [...]


Betlehem, ”brödhuset”. Om vår Frälsares födelse.

Postad måndagen den 24 december 2018 19:31
  (Konstverket är av Eva Spångberg )   Det finns ingen så väl planerad födelse som Jesu födelse. Redan före världens skapelse hade Gud tänkt ut sin plan, att låta sin egen Son komma till vår sargade värld för att visa sin kärlek och rädda mänskligheten. Gu [...]


Bibeln, bedjarnas bok.

Postad torsdagen den 4 oktober 2018 14:16
          Jag har skrivit mycket om Bibelns innehåll här på min hemsida, men nu ska jag se den lite ur annan synvinkel. De som skrev bibelböckerna på Guds uppdrag och under hans ledning och försyn var bedjare. Det är omöjligt att ens tänka sig att det inte skulle vara så [...]


Guds namn.

Postad måndagen den 17 september 2018 15:20
        Den Eviges namn, ”JAG ÄR”, säger mycket om den levande Guden själv, och även om vår verklighets beskaffenhet. Det skapade kosmos är ofattbart stort och tomt, men Skaparen själv är en person, ett JAG som skapat oss till sig,  till att vara ett DU inför hans an [...]


Guds nåd och rättvisa, kärlek och dom. I

Postad tisdagen den 11 september 2018 15:12
        För att illustrera rubriken och fundera lite över Guds nåd och rättvisa börjar jag i Lukas evangelium med den kanske mest kända liknelsen av alla.   Liknelsen om den förlorade eller återfunne sonen (Lik 15:11-32)  kunde lika gärna heta, liknelsen om ” den k&a [...]


Från övergivenhet till förtröstan. Psaltaren 22.

Postad tisdagen den 4 september 2018 14:55
      Det finns messianska psalmer i Psaltaren som rymmer profetior om Jesus. En del handlar om Messias´ lidande, andra om hans seger och konungsliga herravälde.   Den mest kända är psalm 22, som Jesus citerade den första versen ur på korset. Den skrevs av kung David hundratals år innan [...]


Från kris till (lov)pris(ning).

Postad fredagen den 31 augusti 2018 20:21
        Asaf skrev psalm 73 i Psaltaren, Bibelns sång-och bönbok. Jag ska fundera lite över den här och särskilt dessa verser:   V  21- 28.  ”När mitt hjärta förbittrades och jag kände styng i mitt inre, då var jag oförnuftig och förstod ingenting [...]


Höra och göra. Inledning.

Postad måndagen den 30 juli 2018 11:57
      Det vi hör och gör, respektive inte hör och inte gör, påverkar och definierar vårt liv. Kristen tro handlar om liv, om vad vi hör och tror, gör och omsätter i praktiken. Tro utan gärningar, hörande utan görande, kärlek utan praktisk handling förblir ett fin [...]


ANDAKTSBOK.

Postad lördagen den 23 juni 2018 23:07
    Jag skriver betraktelser här. Det blir inte varje dag, men så ofta det går.     23 Juni   ”Se, nu är den rätta tiden, nu  är frälsningens dag” (2 Kor 6:2). Den enda tid vi verkligen har är NU. Därför är det viktigaste för varje människa [...]


Den sista tiden och bedrägeriet. Inledning.

Postad torsdagen den 14 juni 2018 21:24
Jag ska fundera över kärnan i det bedrägeri som Jesus och apostlarna varnade för. Det har varit viktigt i alla tider, att inte luras och bedras utan bevaras i den sunda tron och i gemenskapen med Gud Fadern genom Jesus Kristus. Att urskilja sanning från lögn och bedrägeri är bara möjligt genom den [...]


Uppenbarelseboken. Översikt VI.

Postad onsdagen den 25 april 2018 21:24
      Johannes fick denna befallning av Herren: ”Skriv ner i en bokrulle vad du ser och skicka den till församlingarna i Efesus, Smyrna, Pergamus, Tyatira, Sardes, Filadelfia och Laodicea” (1:11).   De sju breven till församlingarna innehåller dels Jesu rannsakande och uppmuntrande ord, dels sju [...]


Om Guds helighet. Inledning.

Postad tisdagen den 24 april 2018 18:15
      Jag ska ta upp flera aspekter av Guds helighet och börjar med hur  Hesekiel, Daniel och Johannes, som skrev Uppenbarelseboken beskriver Gud? Och vad betyder det?   De var profeter med updrag från Gud och fick på ett unikt sätt se Guds tron. ”Ingen kan se Gud och leva” står [...]


Uppenbarelseboken. Översikt V.

Postad lördagen den 21 april 2018 23:30
  Det här blir kanske den sista översikten innan jag börjar med kapitel 1.   Ibland kan det vara bra att påminna sig om att författarna till Bibelns böcker var judar, förutom Lukas.  Guds förbund med det judiska folket och de gammaltestamentliga texterna fick sin förklaring i ljuset av Je [...]
För bloggaren...

Du som har denna blogg kan enkelt vara med i topplistan för kristna bloggar som finns här på KristnaBloggar.com. Du behöver lägga in en liten tracker knapp på din blogg. Din placering räknas utifrån hur populär din blogg är samt hur många klick till och från katalogen din blogg får. Varje vecka startas topplistan om så alla får en chans att va med i toppen. Infoga någon av knapparna nedan på din blogg så dina besökare ser knappen.

Format: 80x15 pixlar

Exempel:


Format: 88x31 pixlar

Exempel:


Format: 88x31x2 pixlar

Exempel:


Format: 88x31x3 pixlar

Exempel:


Format: 120x60 pixlar

Exempel:


Format: 120x60x2 pixlar

Exempel:


Format: 125x125 pixlar

Exempel:


Format: 160x90 pixlar

Exempel:


Format: 180x60 pixlar

Exempel:


OBS: Du måste använda HTML koden ovan, länka inte till exempel bilden eller till kristnabloggar.com endast, då räknas inte trafiken.