Den stora kristna bloggkatalogen på nätet

Information om Nehushtan - broken to pieces

Bloggen lades upp den 3 juli 2011.

Nehushtan - broken to pieces - http://kopparorm.blogspot.com

Besöka direkt? Ja, ta mig till Nehushtan - broken to pieces nu! Där kan du läsa mer och kontakta bloggaren vid behov!

Beskrivning

En kristen blogg för andliga sökare, kristna och andra, om new age, satanism, shamanism, ateism, romersk katolska kyrkan, olika kyrkosamfund, utanförskap, depression, fördomar om kristen tro, wicca, personliga erfarenheter, andakter, kristen konst, nyhetsbevakning och mycket annat.

Inriktning: Bibel & teologi
Tracker visningar: 27087
Klick ut: 51
Klick in: 597

Känner du någon som vill ta körkort?

Körkortsfrågor

Senaste inläggen från bloggen

Jesus undfår syndare

Postad söndagen den 27 december 2015 01:01
En gammal god psalm, om Jesus, som undfår (tar emot) syndare.Jesus undfår syndare1. Jesus undfår syndare, Säg det tröstens ord till alla, vilka glömt sin Skapare Och i synd och laster falla. Detta blott kan räddning ge: Jesus undfår syndare.2. Vi ha ej förtjänt hans nåd, Men uti sitt ord han låter Kungöra sitt frälsningsråd. Nåde [...]


Julens budskap

Postad fredagen den 25 december 2015 00:54
Bild från filmen "Vägen till Betlehem" (2006). "'Se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel, det betyder Gud med oss." (Matt 1:23).Här må du nu betänka, vilket hjärta det gudomliga majestätet kan ha till dig, då han av sin blotta barmhärtighet och av medlidande med din jämmer och ditt stora [...]


Straffad i vårt ställe

Postad torsdagen den 26 november 2015 16:39
"'Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä.' (Gal 3:13).Paulus säger inte, att Kristus blivit en förbannelse för sin egen skull utan 'för vår skull'. Det ligger alltså tonvikt på de orden 'i vårt ställe'. Ty Kris [...]


Vem får nalkas Herren?

Postad torsdagen den 26 november 2015 00:27
"'Vem får gå upp på HERRENS berg? Vem får träda in i hans helgedom? Den som har oskyldiga händer och rent hjärta' (Ps 24:3-4).På denna fråga svarar inte David: En biskop, doktor, furste. Inte heller: en präst, en munk. Inte heller: en man, en kvinna. Inte heller: en lärd, vis, värdig, rik, ty Gud har inte anseende till sådana. Han fö [...]


Ingen kommer till Fadern utom genom Sonen

Postad onsdagen den 4 november 2015 00:41
"'Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.' (Joh 14:6).För att lära känna Gud skall du först söka lära känna Honom, som föddes av jungfru Maria i Betlehem. Om du vill gå i motsatt riktning och först lära känna Gud i hans höga majestät, världens konung som i avgrundselden brände upp Sodom och [...]


Guds ord ger dig styrka och tröst

Postad onsdagen den 4 november 2015 00:36
"'Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som Skrifterna ger skall bevara vårt hopp.' (Rom 15:4).Jag ber att du inte kastar bort de himmelska löftena. Psaltaren och evangelierna är fulla av tröstord, som dessa: `Kasta din börda på Herren, han skall uppehålla dig' oc [...]


Att lära känna Gud

Postad söndagen den 25 oktober 2015 15:44
"'Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen.' (2 Joh 9).Om Kristi lidande fått utföra sitt verk i dig så att du gripits av fruktan och bävan, skall du betrakta det från en annan sida. Se på hans hjärta. Det är fyllt av kärlek till dig. Se hur det [...]


Som en far

Postad måndagen den 19 oktober 2015 15:30
"'Som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig HERREN över dem som fruktar honom.' (Ps 103:13).Vad kan jämföras med en fars tålamod? Vem kan stöta bort sitt barn, om det än vållar fadershjärtat de djupaste bekymmer, ja,, idel sorg och tårar? Och skulle Gud kunna glömma de sina? Nej, ändå mycket mer vill han förbarma sig [...]


Lag och Evangelium

Postad söndagen den 18 oktober 2015 14:40
"'Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus.' (Joh 1:17).När du känner ånger i ditt samvete säger lagen: 'Se detta är befallt, men du har inte gjort det, därför måste du straffas'. Då måste du i din kamp och dödsångest bemanna dig med en stark tro. Men den kan du träda fram inför lagens ögon och du kan m [...]


Ingen älskar dig mer än Gud

Postad söndagen den 18 oktober 2015 14:33
"Den stora välgärningen och hemligheten, att Guds Son blivit människa och min broder, kan den största vältalighet inte med ord utsäga eller något mänskligt förstånd fatta med sin tanke. Han har så förbundit och förenat sig med mig, så fast och så nära slutit och knutit sig till mig och liksom fästat sig vid mig, att ingen männis [...]


Frid i nöden

Postad lördagen den 17 oktober 2015 19:58
"Världslig fred består I att man undanröjer det utvärtes onda som åstadkommer ofreden. När till exempel en fiende belägrar staden, så härskar det ofred. Men när fienderna har dragit sin kos, då härskar åter freden. På samma sätt förhåller det sig med fattigdomen och sjukdomen: så länge de plågar dig känner du dig inte belåte [...]


Skuldebrevet

Postad måndagen den 12 oktober 2015 23:32
"'Gud har strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset.' (Kol 2:14).Om du tror att Kristus lidit för dig och återlöst dig så kan du säga: Har Kristus mina synder, så har inte jag dem kvar. Han har tagit dem bort från mitt hjärta och mitt samvete. Där stod det fö [...]


Om du fallit - stå upp på nytt

Postad måndagen den 12 oktober 2015 23:20
"'Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan.' (Gal 6:1).Kristi rike är ett trons rike. Där utför Kristus varje dag sitt verk. Han kämpar mot synden och döden tills riket når sin fullbordan. Men om det skulle hända att någon av hans stridsmän råk [...]


Att döda kroppens gärningar

Postad lördagen den 10 oktober 2015 13:34
"'Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar skall ni leva.' (Rom 8:13).Här bekänner Paulus att även de kristna har kvar något av köttet, som måste dödas, d.v.s. alla slags frestelser och lustar emot alla Guds bud, som rör sig i naturen och retar till synder, vilka han här kallar för 'k [...]


Dröj inte med att bedja

Postad lördagen den 3 oktober 2015 22:17
"'Var ... uthålliga i bönen' (Rom 12:12).Vänj dig sålunda att om aftonen med ett "Fader vår" gå i säng ochinsomna, och om morgonen åter stå upp med det. Och bed när tid och rum tillåter, innan du gör något annat, så att du, utan avseende på om du är skicklig eller inte, hinner innan djävulen överaskar dig och förmår dig att [...]
För bloggaren...

Du som har denna blogg kan enkelt vara med i topplistan för kristna bloggar som finns här på KristnaBloggar.com. Du behöver lägga in en liten tracker knapp på din blogg. Din placering räknas utifrån hur populär din blogg är samt hur många klick till och från katalogen din blogg får. Varje vecka startas topplistan om så alla får en chans att va med i toppen. Infoga någon av knapparna nedan på din blogg så dina besökare ser knappen.

Format: 80x15 pixlar

Exempel:


Format: 88x31 pixlar

Exempel:


Format: 88x31x2 pixlar

Exempel:


Format: 88x31x3 pixlar

Exempel:


Format: 120x60 pixlar

Exempel:


Format: 120x60x2 pixlar

Exempel:


Format: 125x125 pixlar

Exempel:


Format: 160x90 pixlar

Exempel:


Format: 180x60 pixlar

Exempel:


OBS: Du måste använda HTML koden ovan, länka inte till exempel bilden eller till kristnabloggar.com endast, då räknas inte trafiken.