Den stora kristna bloggkatalogen på nätet

Information om Leka Med Uppdraget - Bloggen | Bo Krister Ljungberg

Bloggen lades upp den 17 mars 2014 av Bo Krister Ljungberg.

Leka Med Uppdraget - Bloggen | Bo Krister Ljungberg - http://lekameduppdraget.se/blogg

Besöka direkt? Ja, ta mig till Leka Med Uppdraget - Bloggen | Bo Krister Ljungberg nu! Där kan du läsa mer och kontakta bloggaren vid behov!

Beskrivning

Bibelförankrade tankar över företeelser i en tid som är ur led, inte minst i kristna sammanhang, där såväl jag som Du är en del. Länk till hemsida med bibelundervisning och Min berättelse.

Inriktning: Bibel & teologi
Tracker visningar: 18263
Klick ut: 45
Klick in: 633

Känner du någon som vill ta körkort?

Körkortsfrågor

Senaste inläggen från bloggen

Att hålla fast vid den bibliska synen på sex utan att bli hycklare

Postad söndagen den 14 april 2024 20:07
Från baksidestexten:Det är lätt att säga att Bibeln är tydlig när den talar om samkönad sexualitet, men är detta realistiskt? Är det inte orealistiskt och orättvist mot dem som kämpar med denna fråga?Ed Shaw upplever själv samkönad attraktion. I denna bok delar han ärligt med sig av sin smärta gällande dessa frågor men visar samti [...]


Lögnen råder, rädslan sprids

Postad måndagen den 1 april 2024 04:00
Det är nu snart ett halvt år sedan palestinier från Gaza stormade kibbutzer i södra Israel, mördade, våldtog och gisslantog barn, yngre och äldre kvinnor, och män i alla åldrar. Var det en liten grupp ligister som det Hamasstyrda samhället i Gaza med avsky tog avstånd ifrån? Enligt flera opinionsundersökningar stödde cirka 80% av befo [...]


Israel och västerländsk civilisation

Postad fredagen den 15 december 2023 18:27
Vad handlar kriget mot Hamas i Gaza om? Det handlar om den västerländska civilisationens värden: respekten för mänskligt liv, yttrande- och religionsfrihet, fria val, en rättssamhälle baserat på oryggliga normer, lika för alla.För allt detta kämpar nu Israel ett ställföreträdande krig för oss alla, för hela världen.Det är vad det [...]


Sanningens ödestimma för alla teologiska Israel-hatare

Postad söndagen den 8 oktober 2023 08:38
Massiv attack från Hamas och Islamiska Jihad på morgonen den 7 oktober, 50 år plus en dag efter Jom Kippur-kriget, denna gång åter vid en högtid, Lövhyddohögtiden och Torahs glädjefest. Jom Kippur, den stora försoningsdagen. Lövhyddohögtiden: till minne av ökenvandringen på väg från slaveriet i Egypten till det land deras förfäder [...]


… nödvändig frihet

Postad söndagen den 1 oktober 2023 06:29
Förlåtelse som nödvändig frihet kan tolkas på två sätt: att det för den som varit utsatt för en oförrätt, är nödvändigt att förlåta, eller att det för den som begått en oförrätt mot en annan människa, är nödvändigt att få förlåtelse. Bägge tolkningarna är möjliga och rimliga – och sanna. Uttrycket ”nödvändig frih [...]


Förlåtelse som…

Postad söndagen den 1 oktober 2023 06:23
Jesu Kristi försoning är grunden för vår tro, och även grunden för vår vandring i tro. Hur lever vi ut denna aspekt av det kristna livet i den kristna gemenskapen? Medan Kristi försoning är fullkomlig och vi fullkomligt förklarade rättfärdiga, så brister vi ofta i vår vandring, dvs i vår helgelse. Att leva med försoningen … Contin [...]


Evangelisk omvändelseförkunnelse

Postad tisdagen den 12 september 2023 17:38
Vilken var skillnaden mellan Johannes Döparens och Jesus´ verksamheter? Johannes predikade omvändelse. Evangelisten Lukas (3:1-20) har den mest detaljerade beskrivningen av vad hans predikningar innehöll, där kärnan i hans budskap var “Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen” (v. 8). “Med många andra ord förmanade han folket [...]


Förmaning troendeförsamlingens existensberättigande

Postad måndagen den 4 september 2023 10:47
Om inte predikan följs upp av förmaning, menar då predikanten vad han säger? Blir inte då predikan en uppvisning i talekonst, en förnöjelse för dem som lyssnar under en förmiddag, ett berättande av anekdoter, eller för dem som har talang för sådant, ett dramtiskt framförande där man mer minns hur predikanten sade något än vad, … [...]


Frikyrkans nattvardspraxis leder fel

Postad måndagen den 7 augusti 2023 10:41
Vad är “nattvard”? Ordet betyder “kvällsmåltid” och syftar på Jesu sista måltid med lärjungarna på tillredelsedagen före judarnas Pesach (=Påsk), och som finns beskriven i Matt 26:17-30 (med parallellställen i de övriga evangelierna). Det är där Jesus lyfter bägaren och bryter brödet och säger: “Tag och ät. Detta är min [...]


Målet för förlåtelse och försoning är återupprättad relation

Postad fredagen den 24 februari 2023 06:57
Varför förlåta? Är det därför att det är det mentalhygieniskt mest gynnsamma? Att slippa fastna i bitterhet och grämelse? Handlar förlåtelse i första hand om mig själv, att jag skall må bra? Det finns många självhjälpsböcker som påstår det. Till viss del ligger det sanning i det argumentet för att förlåta: det finns många pos [...]


Oförlåtenhet, oförsonlighet hos vem?

Postad söndagen den 12 februari 2023 20:51
Fram till #Meetoo-rörelsen 2017 var den främsta försoningsmodellen i svensk kristenhet: “Förlåt, glöm och gå vidare”. Detta gällde den förfördelade, “offret”. Ingen försoningsmodell behövdes för förövaren, “för Gud är god och nåden gäller”. Det kunde också kallas “sopa-under-mattan-teologi”, eller kanske hellre [...]


Omvändelsekristendom

Postad måndagen den 6 februari 2023 08:57
När Jesus enligt Markus (troligen med aposteln Petrus som informationskälla) öppnar sin offentliga verksamhet är det med orden: “Tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet!” Mark 1:15 Allt är alltså berett. Frågan är dock om man kan tro på evangeliet utan att omvända sig. Det verkar som att … Continue [...]


Vad är att läsa bokstavligt? (bokstavstro, 2)

Postad söndagen den 25 december 2022 20:34
I den förra bloggposten i detta ämne om bokstavstro (2022-11-23) tog jag upp en aspekt. Här kommer en annan, men med samma rätt oförargliga exempel: “Kalle springer”. Vi är överens — även de som inte tycker man skall läsa bokstavligt; inte gillar bokstavstro — att alla bokstäverna i exemplet är viktiga — för det var … Contin [...]


Tar det aldrig slut?

Postad lördagen den 17 december 2022 19:23
Jesus sade till de judar som hade kommit till tro på honom: “Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria” (Joh 8:31-32). Vi kan sätta in oss själva istället för “judar”. Jesu ord gäller lika mycket för oss.De gjorde anspråk på … Continue reading Tar de [...]


Utanför Håskär – en undersökande självbiografi

Postad måndagen den 12 december 2022 10:59
Inom kort kommer min “undersökande självbiografi” Utanför Håskär att publiceras. Vad handlar den om? Skyddsomslagets baksida ger en god sammanfattning: Som en service för dem som är intresserade ger jag här i förväg information och möjlighet att teckna sig för att reservera ett exemplar (upplagan kommer inte att vara obegränsad). B [...]
För bloggaren...

Du som har denna blogg kan enkelt vara med i topplistan för kristna bloggar som finns här på KristnaBloggar.com. Du behöver lägga in en liten tracker knapp på din blogg. Din placering räknas utifrån hur populär din blogg är samt hur många klick till och från katalogen din blogg får. Varje vecka startas topplistan om så alla får en chans att va med i toppen. Infoga någon av knapparna nedan på din blogg så dina besökare ser knappen.

Format: 80x15 pixlar

Exempel:


Format: 88x31 pixlar

Exempel:


Format: 88x31x2 pixlar

Exempel:


Format: 88x31x3 pixlar

Exempel:


Format: 120x60 pixlar

Exempel:


Format: 120x60x2 pixlar

Exempel:


Format: 125x125 pixlar

Exempel:


Format: 160x90 pixlar

Exempel:


Format: 180x60 pixlar

Exempel:


OBS: Du måste använda HTML koden ovan, länka inte till exempel bilden eller till kristnabloggar.com endast, då räknas inte trafiken.