Den stora kristna bloggkatalogen på nätet

Information om Salvation | Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Bloggen lades upp den 29 maj 2020 av David Billström.

Salvation | Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel - https://www.salvation.nu

Besöka direkt? Ja, ta mig till Salvation | Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel nu! Där kan du läsa mer och kontakta bloggaren vid behov!

Beskrivning

Fokus på Jesus och evangelium

Inriktning: Frälsning
Tracker visningar: 0
Klick ut: 2
Klick in: 0

Känner du någon som vill ta körkort?

Körkortsfrågor

Senaste inläggen från bloggen

Heaven and hell

Postad tisdagen den 29 september 2020 05:01
“For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life.” John 3:16 The verse above is one of the most famous verses from the Bible.  It talks about God’s love, Jesus, faith, hell and heaven.  God wants fellowship and a relationship with every human being.  That [...]


Himlen och helvetet

Postad tisdagen den 29 september 2020 05:00
“Ty så älskade Gud världen att han gav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.” Joh. 3:16 Versen ovanför är en av de mest kända verserna från Bibeln. Den talar om Guds kärlek, Jesus, tro, helvetet och himlen. Gud vill ha gemenskap och en relation med varje människa. Det var dä [...]


Is your soul insured?

Postad söndagen den 27 september 2020 05:01
“For what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul?” Matt. 16:26 There is a wide range of different types of insurance.  They can cover us and our property.  Most people have signed different types of insurance to feel a little safer.  The insurance is there to [...]


Är din själ försäkrad?

Postad söndagen den 27 september 2020 05:00
“För vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa ge till lösen för sin själ?” Matt. 16:26 Det finns ett stort utbud av olika typer av försäkringar. De kan täcka oss och vår egendom. De flesta har tecknat olika typer av försäkringar för att kunna känna sig lite trygga [...]


Look up

Postad fredagen den 25 september 2020 05:01
“Then He took the five loaves and the two fish, and looking up to heaven, He blessed them, and broke them, and gave them to the disciples to set before the crowd.” Luke 9:16 Believing in God means counting on God.  God is good and He both wants and can help us with our various challenges and needs.  Through faith we involve God in our lives. [...]


Lyft blicken

Postad fredagen den 25 september 2020 05:00
“Därefter tog han de fem bröden och de två fiskarna och lyfte blicken mot himlen, välsignade och bröt dem och gav åt sina lärjungar för att de skulle lägga fram för folket.” Luk. 9:16 Att tro på Gud, betyder att man räknar med Gud. Gud är god och han både vill och kan hjälpa oss med våra olika utmaningar och behov. Genom tro så [...]


The gospel disturbs the self-righteous

Postad onsdagen den 23 september 2020 05:01
“He said to him, ‘Your brother has come, and your father has killed the fattened calf, because he has received him safe and sound.’ He was angry and would not go in. Therefore his father came out and entreated him.” Luke 15:27-28 When a person turns to God, there will be joy in heaven.  There will also be joy here on earth, both for the on [...]


Evangelium stör de självrättfärdiga

Postad onsdagen den 23 september 2020 05:00
“Då sa han till honom: Din bror har kommit och din far har låtit slakta den gödda kalven, därför att han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in. Därför kom hans far ut och försökte övertala honom.” Luk. 15:27-28 När en människa vänder om till Gud så blir det glädje i himlen. Det blir också [...]


Prophetic

Postad måndagen den 21 september 2020 05:01
“Because iniquity will abound, the love of many will grow cold.” Matt. 24:12 As the last time we live in comes to an end and Jesus soon returns, it will be darker and harder in the world.  All of this is foretold in the Bible.  The world is shaking and it makes the true nature of man to show itself even more clearly.  In ourselves we are not [...]


Profetisk

Postad måndagen den 21 september 2020 05:00
“Och därför att ondskan tilltar, ska kärleken kallna hos många.” Matt. 24:12 Allteftersom den yttersta tiden som vi lever i går mot sin avslutning och Jesus snart kommer tillbaka, så blir det mörkare och hårdare i världen. Allt detta är förutsagt i Bibeln. Världen skakar och det manar fram människans sanna natur att visa sig ännu [...]


Jesus is stronger than the law

Postad lördagen den 19 september 2020 05:01
“For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and concerning sin, He condemned sin in the flesh, in order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us, who walk not according to the flesh but according to the Spirit.” Rom. 8:3-4  The [...]


Jesus är starkare än lagen

Postad lördagen den 19 september 2020 05:00
“För det som var omöjligt för lagen, därför att den var svag genom köttet, det gjorde Gud, då han sände sin Son i syndigt kötts liknelse och för syndens skull, fördömde synden i köttet, för att lagens rättfärdiga krav skulle uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden.” Rom. 8:3-4 Lagen från Gud, i Gamla Testa [...]


Fell as dead

Postad torsdagen den 17 september 2020 05:01
“When I saw Him, I fell at His feet as though I were dead. Then He laid His right hand on me, saying to me, “Do not be afraid. I am the First and the Last. I am He who lives, though I was dead. Look! I am alive forevermore. Amen. And I have the keys of Hades and of Death.” Rev. 1:17-18 God is accommodating and good.  When John fell as dead,. [...]


Föll ner som död

Postad torsdagen den 17 september 2020 05:00
“Och när jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter. Men han lade sin högra hand på mig och sa till mig: Var inte rädd! Jag är den förste och den siste och den levande. Och jag var död, men se, jag lever i evigheternas evigheter. Amen. Och jag har nycklarna till dödsriket och döden.” Upp. 1:17-18 Gud är tillmötesgående [...]


Sharp two-edged sword

Postad tisdagen den 15 september 2020 05:01
“… and out of His mouth went a sharp two-edged sword…” Rev. 1:16  Jesus is not a talker or a philosopher.  When Jesus walked the earth and people heard His teaching, they were astonished, for He spoke with authority.  Jesus Himself believed what He said. “For the word of God is alive, and active, and sharper than any two-edged sword, p [...]
För bloggaren...

Du som har denna blogg kan enkelt vara med i topplistan för kristna bloggar som finns här på KristnaBloggar.com. Du behöver lägga in en liten tracker knapp på din blogg. Din placering räknas utifrån hur populär din blogg är samt hur många klick till och från katalogen din blogg får. Varje vecka startas topplistan om så alla får en chans att va med i toppen. Infoga någon av knapparna nedan på din blogg så dina besökare ser knappen.

Format: 80x15 pixlar

Exempel:


Format: 88x31 pixlar

Exempel:


Format: 88x31x2 pixlar

Exempel:


Format: 88x31x3 pixlar

Exempel:


Format: 120x60 pixlar

Exempel:


Format: 120x60x2 pixlar

Exempel:


Format: 125x125 pixlar

Exempel:


Format: 160x90 pixlar

Exempel:


Format: 180x60 pixlar

Exempel:


OBS: Du måste använda HTML koden ovan, länka inte till exempel bilden eller till kristnabloggar.com endast, då räknas inte trafiken.