Den stora kristna bloggkatalogen på nätet

Information om Salvation | Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel

Bloggen lades upp den 29 maj 2020 av David Billström.

Salvation | Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel - https://www.salvation.nu

Besöka direkt? Ja, ta mig till Salvation | Fokus på Jesus och evangelium / Focus on Jesus and the gospel nu! Där kan du läsa mer och kontakta bloggaren vid behov!

Beskrivning

Fokus på Jesus och evangelium

Inriktning: Frälsning
Tracker visningar: 0
Klick ut: 19
Klick in: 5

Känner du någon som vill ta körkort?

Körkortsfrågor

Senaste inläggen från bloggen

Are you saved?

Postad onsdagen den 24 februari 2021 16:16
“For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life.” John 3:16 In the perspective of eternity, the most important question for every human being is – Are you saved? In the perspective of eternity, earthly life is like a moment. During our time on earth, we ma [...]


Är du frälst?

Postad onsdagen den 24 februari 2021 16:13
“Ty så älskade Gud världen att han gav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.” Joh. 3:16 I evighetens perspektiv så är den viktigaste frågan till varje människa – Är du frälst? I evighetens perspektiv så är jordelivet som ett ögonblick. Under vår tid på jorden så fatta [...]


Friends of Jesus

Postad lördagen den 13 februari 2021 20:51
“You are My friends if you do whatever I command you.” John 15:14 Jesus is wonderful and He is Lord. Jesus is not a harsh Lord, but neither is He wimpish. The wonderful thing about Jesus is that He walked here on earth and showed an example in lifestyle in action, not just in words. As you probably know, He also gave His life for us on the c [...]


Jesu vänner

Postad lördagen den 13 februari 2021 20:47
“Ni är mina vänner, om ni gör vad än jag befaller er.” Joh. 15:14 Jesus är underbar och han är Herre. Jesus är inte en hård Herre, men inte heller mesig. Det underbara med Jesus är att han vandrade här på jorden och visade på ett exempel i livsstil i handling, inte bara i ord. Som du säkert känner till så gav han även sitt liv f [...]


The cross of Christ and our crosses

Postad torsdagen den 4 februari 2021 05:01
“Then Jesus said to His disciples, “If anyone will come after Me, let him deny himself, and take up his cross, and follow Me. For whoever would save his life will lose it, and whoever loses his life for My sake will find it.”” Matt. 16:24-25 The gospel about Jesus is about the cross of Christ. Jesus completed His cross for our sake and the [...]


Kristi kors och våra kors

Postad torsdagen den 4 februari 2021 05:00
“Då sa Jesus till sina lärjungar: Om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. För den som vill bevara sitt liv, ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, ska finna det.” Matt. 16:24-25 Evangeliet om Jesus handlar om Kristi kors. Jesus fullbordade sitt kors för vår skull och därf [...]


Afterward he repented

Postad tisdagen den 2 februari 2021 05:01
“What do you think? A man had two sons. He came to the first and said, ‘Son, go work today in my vineyard.’ “He answered, ‘I will not,’ but afterward he repented and went.” Matt. 21:28-29 I guess everyone has been there, that you sometimes change and regret your previous attitude. That you regret your previously established path can [...]


Efteråt ångrade han sig

Postad tisdagen den 2 februari 2021 05:00
“Men vad anser ni? En man hade två söner. Och han gick till den förste och sa: Min son, gå i dag och arbeta i min vingård. Han svarade och sa: Jag vill inte. Men efteråt ångrade han sig och gick.” Matt. 21:28-29 Att man ibland ändrar sig och ångrar sin tidigare inställning, har väl alla varit med om. Att man ångrar sin tidigare insl [...]


Servants of God

Postad söndagen den 31 januari 2021 09:43
“As workers together with God, we ask you not to receive the grace of God in vain.” 2 Cor. 6:1 The apostle Paul, who in a special way received the revelation of God’s grace, wrote, inspired by the Holy Spirit, the verse above. Paul was saved by grace and that grace became for him like an engine, which propelled him forward. He exhorts us no [...]


Guds tjänare

Postad söndagen den 31 januari 2021 09:40
“Men som hans medarbetare förmanar vi också er att ni inte så tar emot Guds nåd att den blir till ingen nytta.” 2 Kor. 6:1 Aposteln Paulus som på ett speciellt sätt fick uppenbarelsen om Guds nåd skrev, inspirerad av den Helige Ande, versen ovanför. Paulus blev frälst av nåd och den nåden blev för honom som en motor, som drev honom [...]


Thought-provoking

Postad onsdagen den 27 januari 2021 12:31
“Grace = Free. Do you try to pay or only receive what Jesus already paid for?” “A moralist points out the faults and focuses on the human being. An evangelist points to the solution and focuses on Jesus” “Preaching is about one thing – Help people believe!” “Do we use Jesus to become famous? Or does Jesus get all the attention eve [...]


Tankeväckande

Postad onsdagen den 27 januari 2021 12:28
“Nåd = Gratis. Försöker du betala eller bara ta emot det som Jesus redan betalat för?” “En moralist pekar på felen och sätter fokus på människan. En evangelist pekar på lösningen och sätter fokus på Jesus” “Att predika handlar om en sak – Hjälpa människor att tro!” “Använder vi oss av Jesus för att bli kända? Elle [...]


Jesus liberates and gives ability

Postad lördagen den 23 januari 2021 19:31
“When Jesus had stood up and saw no one but the woman, He said to her, “Woman, where are your accusers? Did no one condemn you?” She said, “No one, Lord.” Jesus said to her, “Neither do I condemn you. Go and sin no more.”” John 8:10-11 Dead religion and the devil give a bad conscience and thrive on giving a bad conscience. They gai [...]


Jesus befriar och ger förmåga

Postad lördagen den 23 januari 2021 19:29
“När Jesus reste sig upp och inte såg någon utom kvinnan, sa han till henne: Kvinna, var är dina anklagare? Har ingen dömt dig? Hon sa: Herre, ingen. Då sa Jesus till henne: Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer.” Joh. 8:10-11 Död religion och djävulen ger dåligt samvete och frodas av att ge dåligt samvete. De får makt [...]


Hit hard on sin?

Postad onsdagen den 20 januari 2021 05:01
There is no doubt that sin is only destructive and evil and that it brings a lot of problems and suffering. Sin should not be excused or beautified, for it is evil. Some hit hard on sin, by preaching much against sin. But, to strike against sin by merely portraying how destructive sin is, that is not the solution. It is important to inform abou [...]
För bloggaren...

Du som har denna blogg kan enkelt vara med i topplistan för kristna bloggar som finns här på KristnaBloggar.com. Du behöver lägga in en liten tracker knapp på din blogg. Din placering räknas utifrån hur populär din blogg är samt hur många klick till och från katalogen din blogg får. Varje vecka startas topplistan om så alla får en chans att va med i toppen. Infoga någon av knapparna nedan på din blogg så dina besökare ser knappen.

Format: 80x15 pixlar

Exempel:


Format: 88x31 pixlar

Exempel:


Format: 88x31x2 pixlar

Exempel:


Format: 88x31x3 pixlar

Exempel:


Format: 120x60 pixlar

Exempel:


Format: 120x60x2 pixlar

Exempel:


Format: 125x125 pixlar

Exempel:


Format: 160x90 pixlar

Exempel:


Format: 180x60 pixlar

Exempel:


OBS: Du måste använda HTML koden ovan, länka inte till exempel bilden eller till kristnabloggar.com endast, då räknas inte trafiken.