Den stora kristna bloggkatalogen på nätet

Information om Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Bloggen lades upp den 20 september 2015.

Sök först hans rike och hans rättfärdighet,  så skall ni få allt det andra också. - http://vishet.blogspot.se

Besöka direkt? Ja, ta mig till Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. nu! Där kan du läsa mer och kontakta bloggaren vid behov!

Beskrivning

Min förhoppning är att bloggen ska fungera som ett fönster för mina egna funderingar och tankar under mitt livs pilgrimsvandring av att söka Guds rike. Inläggen kommer antagligen att både beröra det kristna livet generellt såväl som högst personliga tankar. Må denna blogg vara ett vittne om livet i Kristus. På denna blogg företräder jag bara mig själv och ingen annan.

Inriktning: Livet med Jesus
Tracker visningar: 0
Klick ut: 12
Klick in: 5

Känner du någon som vill ta körkort?

Körkortsfrågor

Senaste inläggen från bloggen

Vatten till vin

Postad lördagen den 8 juli 2017 11:56
Evangelierna, det som på engelska kallas gospels brukar ofta uttolkas som något i stil med goda nyheter eller det glada budskapet. Färre känner dock även till det intressanta att det engelska ordet gospel härstammar från det anglosaxiska godspell. Alltså god för god men spell för trollformel. Vissa skulle nog nu ha en magkänsla och rygg [...]


Att upptäcka Jesus

Postad lördagen den 13 maj 2017 15:40
"Kan du tränga in i Guds hemligheter, in i den Väldiges fullkomlighet?" - Job 11:7Stundvis kan jag förnimma och påminnas om Guds allestädesnärvaro. Guds allseende framträder i en ikons förmanande blick. I fåglarnas kvitter i naturens trädgård hörs Guds omsorg om allt han skapat. Doften av helighet från rökelsekaret i en kyrka [...]


När tiggaren sträcker ut sin hand är det inte bara för att få ta emot, utan även för att ge givaren himmelriket.

Postad tisdagen den 3 november 2015 14:26
"När Människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då skall han sätta sig på härlighetens tron. Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. Han skall ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster. Sedan skall kungen säga till d [...]


Salig den som gråter inte för den som har dött utan för de som blivit lämnade kvar.

Postad lördagen den 10 oktober 2015 11:13
I en av sina hymner om paradiset talar helige Efraim Syriern om att många gråter vid begravningar. Detta jämför helige Efraim med att barn gråter när barn föds till denna värld. Hymndiktaren betonar att liksom det gråtande barnet går från något mindre (insidan av sin mamma), till något större (den här världen), så är det även me [...]


Mer tankar kring bön

Postad tisdagen den 29 september 2015 10:16
Efter min bönestund på morgonen satt jag en stund och tänkte kring bön. Jesus talar om betydelsen av att be i ande och sanning (Joh 4:23-24). Vid ett annat tillfälle talar Jesus om att Jesus är vägen, sanningen och livet (Joh 14:6). Att be i sanning, kan det vara att veta sanningen om vem Gud är?  I sitt samtal med den samariska kvinnan s [...]


Omvändelse

Postad söndagen den 20 september 2015 22:12
Vissa fruktar att vända sig från sin synd och omvända sig till Gud, skulle göra livet svårt att leva. Jag tror tvärtom att omvändelse följs av välsignelse. Livet, som innan omvändelsen mer var en slags existens, kan förvandlas till verkligt liv i Gud. Ett glädjefyllt liv som levs i tro, hopp och kärlek.


Vad är receptet för lyckad evangelisation?

Postad tisdagen den 15 september 2015 13:08
"Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”De ovan citerade orden kommer fr [...]


En messiansk profetia i Salomos vishet

Postad söndagen den 28 juni 2015 00:15
När jag idag läste ur boken Salomos vishet, som erkänns som kanonisk av Ortodoxa Kyrkan och som apokryfisk i de flesta protestantiska sammanhang slog det mig hur andra kapitlet verkligen ser ut att utgöra en messiansk profetia. Ännu intressantare blir passagen med tanke på att boken antagligen skrevs minst ett århundrade om inte mer innan Je [...]


Ljuset som lyser från graven

Postad söndagen den 12 april 2015 18:55
Igår firade den Heliga Ortodoxa Kyrkan påsk och det slog mig hur vackert påskens glädjebudskap gestaltas i gudstjänstens utformning. När man väl anländer till kyrkolokalen runt midnatt så möts man av att de troende samlats i mörkret inuti byggnaden, alla med varsitt ljus i sin hand. Liksom denna natt och en kort tid före påskfirandet h [...]


Att använda kroppen i bön och tillbedjan av Gud

Postad tisdagen den 17 mars 2015 22:56
Ibland kan det hända att bönen till och tillbedjan av Gud nästan endast utgörs av en "tankemässig" aktivitet. Vissa kristna kan nästan bli "gnostiska" i sitt trosliv och förringa det materiellas roll i sann tjänst inför Gud och glömma bort att Gud faktiskt blev materia för vår skull i Jesus Kristus vår Herre.Det finns otaliga bibelpass [...]


Uthållighet i bön

Postad lördagen den 10 januari 2015 12:32
I anslutning till mitt tidigare inlägg tänker jag att det kan vara värt att vidare fördjupa tänkandet kring vad som utgör att rabbla tomma ord.Jag är övertygad om att det kan vara av betydelse att skilja mellan att rabbla tomma ord från uthållighet och till och med viss envishet i bön. I psaltaren 88:2-3 står det "Herre, min Gud, om dag [...]


Pilspetsböner

Postad söndagen den 4 januari 2015 00:25
I Matt 6:7-8 står det "Och när ni ber skall ni inte rabbla tomma ord som hedningarna; de tror att de skall bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som de, ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det."Ibland när jag ber händer det att jag trasslar in mig i långa meningar med många ord eller invecklade res [...]


Typologier

Postad söndagen den 2 november 2014 11:31
I detta inlägg tänkte jag enbart klippa in en del av ett skolarbete jag gjort om typologier och hoppas att det kan vara intressant för mina läsare om de önskar inspiration för att närma sig Jesus genom GT. Jag har inga anspråk på att ha gjort objektiva eller korrekta tolkningar. Uppgiftens formulerades som: "Vi har nu lärt oss att både [...]


Faderns glädje

Postad måndagen den 1 september 2014 11:00
I kapitel 8:a i Ordspråksboken talar visheten om sig själv. I vers 22-36 kan vi läsa: "Herren skapade mig som det första, som begynnelsen av sitt verk, för länge sedan. I urtiden formades jag, i begynnelsen, innan jorden fanns. Innan djupen blev till föddes jag, när det ännu inte fanns källor med vatten, innan bergen fått sin grund, inna [...]


Kristi förklaring

Postad tisdagen den 19 augusti 2014 12:39
"Jag försäkrar er: några av dem som står här skall inte möta döden förrän de har sett Guds rike.". Dessa ord säger Jesus i Lukasevangeliet 9:27. Vissa har tolkat detta som att Jesus menade att Kristi återkomst skulle komma under några av sina lärjungars levnadstid och att i och med att detta inte hände så blir Jesus budskap mindre [...]
För bloggaren...

Du som har denna blogg kan enkelt vara med i topplistan för kristna bloggar som finns här på KristnaBloggar.com. Du behöver lägga in en liten tracker knapp på din blogg. Din placering räknas utifrån hur populär din blogg är samt hur många klick till och från katalogen din blogg får. Varje vecka startas topplistan om så alla får en chans att va med i toppen. Infoga någon av knapparna nedan på din blogg så dina besökare ser knappen.

Format: 80x15 pixlar

Exempel:


Format: 88x31 pixlar

Exempel:


Format: 88x31x2 pixlar

Exempel:


Format: 88x31x3 pixlar

Exempel:


Format: 120x60 pixlar

Exempel:


Format: 120x60x2 pixlar

Exempel:


Format: 125x125 pixlar

Exempel:


Format: 160x90 pixlar

Exempel:


Format: 180x60 pixlar

Exempel:


OBS: Du måste använda HTML koden ovan, länka inte till exempel bilden eller till kristnabloggar.com endast, då räknas inte trafiken.