Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Sanningen är sann


Ett inlägg från bloggen: TonårsKris(t)en


Publicerad den 3 februari 2015 14:02. Läs inlägget på bloggen här.

På sistone har jag allt mer kommit fram till insikten av att ju mer jag lär mig desto mindre inser jag att jag vet, ju mer jag lär mig om ett ämne desto svårare och mer komplext inser jag att det är och ju närmare jag verkar komma sanningen om saker desto längre bort verkar den. Jag har exempelvis just börjat läsa historia och det har slagit mig hur svårt det är att ge en objektiv och sann bild av det som har hänt (jag menar jag kan ju knappt säga vad jag gjorde igår). Förmodligen är det ganska många som förr eller senare kommer fram till detta och det är en rätt jobbig känsla. Det skulle vara så mycket enklare om det inte fanns olika sätt att se på allt, om det fanns en enda absolut sanning. Lyckligtvis tror jag att det gör det.Frågan om vad som är sant är för mig mycket en fråga om vilken syn jag har på Gud. I Johannesevangeliet 14:6 säger Jesus ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig.” (understrykning av mig). I dagens individualistiska samhälle är detta ett väldigt radikalt påstående (vem har rätt att göra anspråk på sanningen liksom) och en populär tanke är snarare att det som är sant för mig inte behöver vara sant för dig och att det finns fler vägar som är rätt. Jag tror inte det. Jag tror på Jesu ord till 100 %, att Han är sanningen personifierad, men samtidigt tror jag att jag aldrig helt kommer förstå den. Hur mycket jag än läser Bibeln, hur mycket jag än ber och nära jag än kommer Gud kommer jag att vara begränsad av min mänsklighet. I första Korinthierbrevet 13:12 skriver Paulus ”Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se ansikte mot ansikte. ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av TonårsKris(t)en.