Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Vad är receptet för lyckad evangelisation?


Ett inlägg från bloggen: Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.


Publicerad den 15 september 2015 13:01. Läs inlägget på bloggen här.

"Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”De ovan citerade orden kommer från evangeliet enligt Matteus kapitel 28 vers 18-20 enligt bibel 2000. Jag har länge vandrat i blindhet och osäkerhet kring vad som krävs för "lyckad" evangelisation. Genom Guds välsignelse och godhet verkar jag nu åtminstone närma mig något av ett första svar på min fråga "Vad är receptet för lyckad evangelisation?".Passagen inleds med att Jesus deklarerar att han har all makt och avslutas med de hoppingivande orden att Jesus är med oss alla dagar till tidens slut. Jag ser det som att kristen evangelisering måste ta avstamp i Jesus själv som är hörnstenen (Apg 4:11), alltså det viktigaste elementet i en byggnadskonstruktion. Bygger vi inte på Jesus så bygger vi på lös sand (Luk 6:46-49). Det är som om Jesus i missionsbefallningen omsluter hela befallningen med sig själv, han som är början och slutet, alpha och omega. För som Jesus sagt i Joh 15:5 "Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra." , hur kan vi ge i gåva det vi fått i gåva om det har torkat och vissnat och vi inte får vår näring och vårt liv genom Jesus? Det är Kristus Gud som är alla goda gåvors givare, det vi ger som gåva i evangelisation, har vi fått som gåva, Guds liv måste flöda till andra genom oss och det flödar genom att vara kvar i Jesus. Evan ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också..