Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Israel, Ryssland, Frankrike, USA, Sverige och andra mer eller mindre demokratiska länder.


Ett inlägg från bloggen: Larsflemstroms -


Publicerad den 12 november 2017 06:06. Läs inlägget på bloggen här.

Någon har hört av sig och ogillat det jag skrivit om Israel och Ryssland samt antisemitismen hos Miljöpartiets grundare Per Gahrton. Att många fler har samma invändningar, vet jag. Men att man ogillar den israeliska regeringens politik och vissa israeliska judars förehavanden på ockuperad mark, rättfärdigar inte stöd till till diktatorer och så kallade befrielserörelser, som vill utplåna Israel och förinta massor med israeliska judar. Dessa s.k. befrielserörelser vill inte bara förinta israeliska judar. De drar dessutom våld över sitt eget folk.
 
Om man stödjer dessa s.k. befrielserörelser är man alltså skyldig till död och lidande hos den palestinska befolkningen i ännu högre grad än bland israelerna. Terroristangreppen mot israeliska mål har ju hittills inte dödat så många som avsett., bland annat tack vare israeliska motatacker.Om ett uppror eller dylikt ska kunna försvaras, ska det finnas en chans till framgång och lidandet för den egna civilbefolkningen ska vara proportionerligt. Attackerna mot Israel har hittills inte uppfyllt dessa krav. Och har dessutom permanentat motsättningarna mellan israeler och palestinier för lång tid framåt. Och har dessutom blockerat varje möjlighet till en uppgörelse mellan partierna, vilken skulle kunnat tillförsäkra palestinierna rätten till deras eget land. 
 
Den partiska svenska politiken har alltså inte ens varit till gagna för palestinierna. Och som pådrivare bakom denna politik bär Gahrton ett stort ansvar. På motsatta sidan i den svenka debatten finns de,som säger att Irael är det enda ljuset och den enda demokratiska landet i Mellanöstern. Men hur demokratiskt är Israel, sett till hur den palestinska befolkningen behandlas av de iraeli ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Larsflemstroms - .