Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Vet du vem Gud är? Här finns svar.


Ett inlägg från bloggen: Han lever


Publicerad den 12 november 2017 12:12. Läs inlägget på bloggen här.

 
 
 
Vem är Gud?
 
Svar:
Allsmäktig.
Gud är allsmäktig, dvs han har makt att göra allt som står i överensstämmelse med hans heliga vilja. Han saknar sålunda aldrig möjligheter att förverkliga sina planer,
1 Mos 18:14;Jer 32:17;Sak 8:6;Matt 19:26;Luk 1:37.
Allt måste tjäna honom:Naturkrafterna, människorna, änglarna,Job 37:12;Amos 5:8;2 Mos 6:1;Jes 45:1 ff. 13;Ps 91:11;Hebr 1:14.
Hans allmakt uppenbaras i att han har skapat allting, Upp 4:11.
Även de onda makterna måste mot sin vilja tjäna Guds avsikter, 2 Mos 15:9 ff;Jes 10:5 ff; 13:5.
Eftersom Gud är allsmäktig kan man lita på hans löften. Detta kommer särskilt till uttryck i patriarkernas historia. ”För Abraham, Isak och Jakob uppenbarade jag mig såsom ‘Gud den Allsmäktige’ (El Shaddai)”, 2 Mos 6:3, jfr 1 Mos 17:1; 28:3; 43:14; 48:3; 49:25.
”Därför att Gud är allsmäktig kan han vara vår klippa och tillflykt i all nöd, kan han uppfylla våra böner och till sist frälsa oss ur döden.”
De första kristna prisade gärna Guds allmakt. I den apostoliska  trosbekännelsen  heter det: ”Jag tror på Gud Fader allsmäktig.”
 
Både i naturen och historien såg de vittnesbörd om Guds allmakt. Naturen lydde honom, och han härskade över historiens gång. Hermas (ca 140 e Kr.)säger, att världen är skapd för kyrkans skull, vilket betyder:Gud har skapat världen i det syftet, att  en helig mänsklighet skulle framgå ur den nuvarande tidsålderns kamp.
Källa: Biblisk uppslagsbok.
 
/Anji
 
 
  ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Han lever.