Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

500 år sedan reformationen. Låt oss be för att Sverige återigen blir katolskt!


Ett inlägg från bloggen: Confessiones


Publicerad den 4 december 2017 17:05. Läs inlägget på bloggen här.

Den 31 oktober i år var det exakt 500 år sedan reformationen drog igång då Luther med 95 korta rader förklarade hur illa han tyckte om kyrkans praxis att dela ut avlat i utbyte mot avgifter. Detta var en tidsbunden praxis som ingen katolik idag skulle känna igen sig i och är därför en ickefråga för katoliker idag. Vad vi dock idag kan se som en direkt följd av reformationen är något helt annat. För den som behöver fräscha upp minnet kan det nämnas att reformationen, för Nordens länder ledde till att:* Katolicismen förbjöds och ersattes med en kyrka skapad av en politisk elit.* Kyrkorna blev talarstolar för den politiska makten och blev som ett medel för kungen att nå ut med sitt budskap.* Samtliga kloster förbjöds, revs och brändes: därav tillintetgjordes en långvariga klosterkultur som fött fram storheter som Heliga Birgitta, Petrus de Dacia och Sankta Ingrid.* Katolska präster och munkar dödades eller landsförvisades.* Pilgrimsvandringar och pilgrimsorter förbjöds.* Kyrkomålningar målades över.* Helgonstatyer och heliga reliker förstördes.* Högaltare nedmonterades och kyrkklockor nedsmältes.* Folkliga gemenskaper gillen, det vill säga bönegrupper, förbjöds.* Läkekonst som var utvecklad av klostren gick förlorad.Vidare gick en stor medeltida lärd bokskatt förlorad för all framtid när kungen lät förstöra böckerna för att använda dem som förladdning i kanonerna eller som omslag till räkenskapsböcker för fogdarna. Allt detta medförde protester, alltifrån Klockupproret i Dalarna till Dackeupproret i Småland. Värt att notera är att det ständigt var bönderna, folket, som gjorde uppror mot reformatorerna.Nordens st&o ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Confessiones.