Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Döden på nätet


Ett inlägg från bloggen: Larsflemstroms -


Publicerad den 23 februari 2018 03:03. Läs inlägget på bloggen här.

Internet har medfört stora möjligheter för vanliga människor att sprida tankar åsikter och fakta till en bredare publik än den som finns på andra sidan köksbordet.  Detta är bra, men internet kan också skada, både av oförstånd och med ytterst onda avsikter. Och detta utan att det finns några effektivs medel för vare sig privatpersoner,politiker,  åklagare, domare och andra offentliga beslutsfattare att skydda sig ens mot allvarliga dödshot. Sju av tio riksdagspartier står nu bakom ett förslag till en grundlagsändring, som som lommer att ge staten bättre möjligheter att skydda sina medborgare, privatpersoner såväl som offentliga beslutsfattare.
 
De nödvändiga lagändringarna kan träda i kraft tidigast under 1919. Under tiden tvingas alla vi som bor i landet Sverige att leva med detta dödliga hot mot både oss själva och landet Sverige. Utgivaren av en webtidning (blogg) försöker nu få igång en kampanj för att fälla grundlagsförslaget med en folkomröstnin. Lyckas detta, får vi ingen ny chas förrän 2023. Det åttonde riksdagspartiet, som tidigare i en egen motion yttryckt oro för hur utlämnade svenskarna är, har hastigt bytt fot och försöker profilera sig som frihetens försvare. Vems frihet? Terroristers och bovars frihet? Är det frihet att riskera att utsättas för brott i sitt eget hem?
 
Datainspektionen har svarat på grundlagsförslaget. När du läser detta, ska du hålla i minnet att formellt okänsliga personuppgifter kan vara utterst känsliga för den enskilde i den form och det sammanhang, som de läggs ut på nätet: 
 
"Datainsspektionen har under senare år tagit emot ett oräkneligt antal klagom&ar ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Larsflemstroms - .