Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

€Så stoppar vi hotet från Muslimska Brödraskapet”


Ett inlägg från bloggen: Sidan 2


Publicerad den 11 april 2018 03:03. Läs inlägget på bloggen här.

Den rödgröna regeringens förringande av islamismens effekter måste nu ersättas av handling. Annars kommer dagens allvarliga utveckling att fortsätta, skriver Lars Adaktusson i Svenska Dagbladet."Således är systemet inte bara rättvist, utan också mest barmhärtigt mot samhället som helhet".Systemet som åsyftas är sharia, budskapets avsändare är Islamiska Förbundet i Sverige via sin hemsida. Förbundet driver bland annat mosken på Södermalm i Stockholm och står den internationella islamiströrelsen Muslimska Brödraskapet nära. Detta enligt en nyligen publicerad forskningsrapport som beställts av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB.Som organisation är Muslimska Brödraskapet inte registrerad i Sverige, forskningsrapporten beskriver dock hur Brödraskapets idéer har vunnit terräng i vårt land och idag företräds av individer och organisationer som i den offentliga debatten gör anspråk på att representera Sveriges muslimer. Forskaren Aje Carlbom visar att medlemmarna i Islamiska Förbundet är lojala med Brödraskapets idéer och i allmänhet förespråkar sharialagstiftning, även om detta utåt dementeras av förbundets ledning. Islamiska Förbundet är en av flera organisationer i Sverige som arbetar och pläderar för det som kallas ett "muslimskt civilsamhälle". Som begreppet indikerar är ambitionen att bygga en parallell struktur och i praktiken skilja islamiska intressen från samhället i övrigt. Separationen befästs i den praktiska verksamheten och genom den utbildning som bedrivs. Islamiska organisationer i Sverige bjuder återkommande in talare och förkunnare som sprider antisemitiska föreställningar och står för islamism, exempelvis i sy ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Sidan 2.