Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Krigsrisk


Ett inlägg från bloggen: Flammor - profetisk tidskrift


Publicerad den 20 april 2018 08:08. Läs inlägget på bloggen här.

Vi skall ta
del av vad professor Wilhelm Agrell uttrycker om denna risk.Agrell är författare och historiker med inriktning på freds- och
konfliktforskning samt sedan 2006 professor i underrättelseanalys. Han kan sägas
vara en av de främsta att bedöma den säkerhetspolitiska bilden.

Så här skrev
Agrell i tidningen Vårt Försvar: ”Det förändrade säkerhetspolitiska mönstret i
Östersjöområdet, med de baltiska staternas Natomedlemskap och den svenska
solidaritetsförklaringen, innebär att en väpnad konflikt här oundvikligen
skulle beröra Sverige. Denna slutsats är idag officiell svensk säkerhetspolitik.  Det innebär att den blir självbekräftande i
ett krisläge där neutralitetsoptionen på förhand avvisats.

Slutsatsen
blir att risken för att Sverige ska komma i krig är densamma som risken för en
säkerhets­ politisk konfrontation i östra Europa eller Östersjöområdet. Vi har
redan passerat genom både den säkerhetspolitiska och den geostrategiska
förvarningszonen och befinner oss i den tredje, som är risken för att något
utlöser en allvarlig konflikt mellan Ryssland och väst.

Detta liknar situationen under det kalla
kriget men med en viktig skillnad. Då skulle en väpnad konfrontation ha
riskerat att dra in Sverige. Idag är detta ofrånkomligt.” Slut citat ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Flammor - profetisk tidskrift.