Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Yoga = hinduism


Ett inlägg från bloggen: Flammor - profetisk tidskrift


Publicerad den 21 juni 2018 21:09. Läs inlägget på bloggen här.

Det är av största vikt att inse den andliga dimension, hinduism, som
finns i Yoga. Detta framgår tydligt då vi tar del av ett par böcker, som ger
instruktioner om Yoga.

I boken Yoga till vardags av Britt Sjöberg skriver hon i
inledningen av boken: ”På detta sätt kan nu också en människa som söker ett
andligt mål - avspänning och inre ro - välja mellan olika vägar och metoder,
allt efter sina egna psykiska och fysiska förutsättningar. En del av läromästarna
i Indien har utarbetat flera olika system eller metoder för att göra det
möjligt för människor på olika andliga nivåer att finna vad de söker. Dessa
olika system har sammanfattats till en hel vetenskap och en livsfilosofi under
namnet Yoga.

De olika grenarna av
yogan skiljer sig från varandra endast i utgångsläget, eftersom målet alltid är
detsamma: att uppnå avspänning, att finna sitt eget jag, en inre ro och (för
ett fåtal) att uppnå kosmiskt medvetande. Det sistnämnda, s k Samahdi, att bli
ett med Gudomen, kan endast uppnås av ett fåtal människor som förunnats denna
andliga utveckling.”

Hon skriver vidare:
”Detta med att förlänga livet är i sig själv inte Hatha-yogans mål, ty
Hatha-yogan har i sig själv ingen avslutning utan är i realitetenen förberedelse
till en högre andligutveckling. För att kunna uppnå denna
andliga utveckling måste man i första hand lära känna sin kropp och
hålla den frisk och sund. Många människor som ägnar sitt liv åt yogaläran nöjer
sig ofta med att uppnå magiska krafter och blir fakirer och akrobater.”

Av
dessa citat kan man se att det handlar om ”andlig utveckling” &rdquo ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Flammor - profetisk tidskrift.