Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Katastrofal kursändring. Del 3.


Ett inlägg från bloggen: Flammor - profetisk tidskrift


Publicerad den 4 juli 2018 21:09. Läs inlägget på bloggen här.

Vi belyser återigen hur denna kursändring skett.

I vår förra artikel hänvisade vi till ett
examensarbete utfört vid Göteborgs universitet gjort av Oscar Svensson. Namnet
på det är Ett sekel av pentekostal eskatologi.

Vi har påtalat hur en man vid namn George Ladd har
påverkat svensk kristenhet när det gäller eskatologin. En bidragande orsak till
detta är hans bok De yttersta tingen. Ladd har haft en stor påverkan på
nuvarande Evangeliska frikyrkan, tidigare Örebromissionen.

På 70-talet skedde en förändring av denna
missionsskola, den leddes av Sigfrid Deminger och har lett fram till en
förändring av Örebro missionsskola till Örebro Teologiska högskola. En påtaglig
förändring gjordes med utgångspunkt av Deminger, som senare i en uppmärksammad
artikel i tidningen Dagen förklarade han att numera ville kopplas samman med
Svenska kyrkan och inte frikyrkan.

Dessförinnan han hann alltså påbörja ett olyckligt
förändringsarbete av den Missionsskola som lärt upp ett stort antal blivande
pastorer att tro på Bibelordet. Numera förekommer det liberalteologiska tankar
i en akademisk miljö för blivande pastorer som utbildas där. Detta sätter
naturligtvis också prägel på de nyutbildade pastorerna och därigenom också de
församlingar som de sedan förkunnar för.

Vi vill inte alls svartmåla dessa pastorer, det är
inte i huvudsak deras fel att de påverkats, det stora ansvaret ligger
naturligtvis på de som leder den utbildning som blivit beroende av statliga
bidrag och därmed har kurslitteraturen också fått anpassats därefter. Det har
gjort att en del som påbörjat skolan slutat den i besvikelse över vad de mött
d& ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Flammor - profetisk tidskrift.