Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Den kristna gemenskapen - Vi behöver varandra


Ett inlägg från bloggen: Sidan 2


Publicerad den 12 juli 2018 01:01. Läs inlägget på bloggen här.

Bild från den norska publiceringen av "Ti steg mot tro"Steg åtta i serien Tio steg i det kristna livet Läs mer om de tio stegen HÄR.Steg 8 på norska kan du läsa HÄR.CykelhjuletTänk dig ett cykelhjul med fyra ekrar. Om inte navet sitter i centrum av hjulet, eller om en av ekrarna är för lång, så kommer hela cykeln i obalans och kommer att skumpa upp och ned bortöver vägen.Så är det också i det kristna livet. Navet, centrum i det kristna livet, är Jesus Kristus. Om inte han får vara centralgestalten som genomsyrar allt annat i livet kommer det kristna livet i obalans.Av de fyra ekrarna, som måste stå i balans med varandra, handlar två om kommunikationen uppåt: bön och bibelläsning. De två andra har att göra med kontakten till dem vid vår sida, våra medmänniskor: gemenskap och tjänst.Detta steg och de två återstående stegen i tiostegsprogrammet handlar om dessa fyra ekrar:-förhållande till andra/gemenskap – steg 8-bön – steg 9-bibelläsning – steg 9-uppgift/tjänst – steg 10Kristi kroppAtt bli född på nytt innebär att bli född in i ett nytt sammanhang, in i en ny familj. För att beskriva denna nya familj, församlingen/kåren, använder Bibeln flera olika bilder:-en kropp (Kristi kropp), där varje person är en lem, en del av kroppen.-ett vinträd, där varje person är en gren i vinträdet.Bägge bilderna skildrar en levande, fast sammanknuten enhet, där varje del är beroende av helheten.-det är svårt för en tumme att överleva om den inte är förenad med resten av kroppen-det är svårt för en gren att överleva om den inte sitter fast vid trädet-det är svårt för en kristen att överleva ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Sidan 2.