Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Bed om regn? Bed om omvändelse! Del 2.


Ett inlägg från bloggen: Flammor - profetisk tidskrift


Publicerad den 9 augusti 2018 08:08. Läs inlägget på bloggen här.

Gud kan tala på många sätt – ett av
dem kan vara att genom svårigheter försöka få människor att lyssna.

Tar man bort Guds ord från folket
ända ifrån skolbarnen så återstår ett folk utan kunskap om Gud.

Tänk att vårt folk har blivit så
sekulariserade, ja hedniska, så nu kan man höra från svenskarna att: ”vi får be
till vädergudarna om regn.”

Då har avfallet, ifrån detta
tidigare kristna land, blivit så stort så man talar om avgudar, vädergudar,
istället för den levande Gud!

Sedan finns det de religiösa, en
stor grupp som tillhör Svenska kyrkan och kanske går dit på julottan men i
övrigt inte bekänner sig som avgjorda kristna. Det finns många religiösa och de
har skapat sig en liten egen gud.

De har skapat sig en egen gudsbild,
för att öppna Bibeln, det gör man inte. Istället har man format en egen bild av
Gud, en sådan man önskar han skall vara, en liten gud som man nästan kan ha i
fickan. Som en liten figur som man kan ta fram då man behöver honom, annars
vill man inte ens låtsas om honom när det går bra. Nu är Gud ingen liten Gud
att ha i fickan, Han är den väldige som tronar i majestät och härlighet högt
ovan människan.

Han är ingen springpojke åt
människor som framställer själviska önskar. Han är en Gud som vill ta hand om
själviskheten och förvandla den till omvändelse till några högre än det egna
jaget – nämligen till Honom, den levande Guden.

Nu kan jag höra protesterna från de
religiösa: Sådan är inte min Gud! Nej, det tror jag det, den egna
hemtillverkade guden som man har skapat som man &ou ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Flammor - profetisk tidskrift.