Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

En-om-dan den 10 augusti - 1 Pet 2:14


Ett inlägg från bloggen: Sidan 2


Publicerad den 10 augusti 2018 04:04. Läs inlägget på bloggen här.

Gud vill det "...eller ståthållarna, som är sända av honom för att straffa dem som gör det onda och belöna dem som gör det goda." (1 Pet 2:14)Versen innan handlar om att vi ska underordna oss den centrala makten (kejsaren). Denna vers handlar om att vi ska underordna oss den lokala myndigheten (ståthållaren). Enligt versen är den lokala myndighetens uppgift att straffa den som gör det onda och belöna den som gör gott. Under vår tid i Lettland hände det då och då att borgmästaren i någon av städerna utsåg Frälsningsarméns kårledare i den staden till "Årets medborgare". Det gjorde borgmästaren för att han hade sett det arbete Frälsningsarmén utförde för stadens invånare. Det var naturligtvis positivt varje gång det inträffade. Men Frälsningsarmén gjorde inte det den gjorde för att få ett pris av borgmästaren. Drivkraften var inte heller bara att det fanns människor som hade det svårt. Den yttersta drivkraften och motivationen för allt arbete var medvetenheten att Gud ville det, eller "för Herrens skull", som det står i föregående vers. Dagens manna: Vad vill Gud att jag ska göra idag? ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Sidan 2.