Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

€Sätt ner foten mot socialdemokratin, Guds folk!”


Ett inlägg från bloggen: Sidan 2


Publicerad den 14 september 2018 01:01. Läs inlägget på bloggen här.

- Anders Gerdmar i dagen - Den auktoritet som kristna har är mycket större än någon politikers. Om vi i enad bön bestämmer oss för att sätta ner foten kommer Gud att höra våra böner, ”avsätta och tillsätta kungar” och skaffa bot åt vårt land.Frågan är om det betts så mycket för ett val på länge i Sverige. Det är ett ödesval. Under de senaste böneveckorna har det blivit allt klarare för mig att Guds folk i Sverige måste sätta ner foten och säga: ”Hit men inte längre!” Och börja återta mark som förlorats. Vi behöver ett regimskifte, både andligt och politiskt. Och genom bön kan vi få det!För man kan inte skilja politik och tro från varandra. Daniel säger om Herren att ”Han låter tider och stunder skifta, han avsätter kungar och tillsätter kungar” (Dan 2:21). Gud är intresserad av Sveriges inriktning och öde.Inte så att det ena eller andra partiet skulle kunna lösa Sveriges problem. Alla partier har idéer och politik som är mer eller mindre främmande för biblisk kristendom.Men vi behöver ett regimskifte bort ifrån en ideologi som grundläggande är antikristen, socialismen. Den började få inflytande i regeringsställning för nästan exakt 100 år sedan och blev från 1930-talet den formativa kraften på en rad samhällsområden. Allt var inte fel. Det är bra att vi har fri sjukvård och fri utbildning, att det finns ett socialt skyddsnät.Dock är många av de idéer som är förhärskande i vårt land präglade av en socialdemokrati som från 1930-talet ville lägga upp hela samhället på ritbordet, riva ner och bygga nytt. Som Strindberg ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Sidan 2.