Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Bemötande av några argument för annihilationsläran


Ett inlägg från bloggen: Masken


Publicerad den 14 november 2018 12:12. Läs inlägget på bloggen här.

InnehållInledningBemötande av några argument för annihilationsläranArgument 1: Det står att syndens lön är döden - medan det är de frälsta som har evigt liv.Argument 2: Bibeln talar om fördärv, förstörelse, att förgås...Argument 3: "Röken stiger upp..." i Upp 14:11 bör förstås utifrån gammaltestamentligt bildspråk där det innebär förintelseArgument 4: "Evigt straff" i Matt 25:46 kan lika gärna betyda att straffet är en evig konsekvens, att sluta existera för evigt.Argument 5: Orden som översatts till evighet och evig(t) betyder egentligen tidsålder och tidsåldrig(t)Argument 6: Bibeln lär inte ut att människan har en (odödlig) själAvslutningInledning Annihilation kommer av latinets annihilatio och betyder bokstavligen tillintetgörelse. Vi tror ju att Gud i begynnelsen har skapat allt ex nihilo - ur intet; men annihilationsläran lär ut att de flesta, de ofrälsta, till slut kommer att bli till intet - de kommer tillintetgöras, och inte hamna i Helvetet för att plågas för alltid, i medvetet tillstånd - Eternal Conscious Torment (ECT).Olika varianter av annihilationsläranDet finns lite delade meningar inom annihilationistlägret, lite olika varianter av annihilationsläran.a. En del annihilationister tror att de förlorade syndarna tillintetgörs direkt vid den yttersta domen,b. medan andra erkänner de bibeltexter som faktiskt talar om plåga, men menar att denna plåga inte varar för evigt utan till slut kommer att leda till att personen i fråga blivit tillintetgjord.Den sistnämnda (b) kan tyckas mer hederlig, då den, som sagt, tar de bibeltexter som talar om plåga i viss beaktning.Goda poänger hos annihilationslärans förespråkareAnnihilationister ka ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Masken.