Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

PASTORN - "HERDE eller HÄRSKARE"?


Ett inlägg från bloggen: Jesusliv


Publicerad den 6 januari 2019 13:01. Läs inlägget på bloggen här.

Det finns diken på båda sidor av "den smala vägen". Jesus är och ska vara Herre i våra liv som vi följer i lydnad, men det är Jesus och inte någon "mellanhand" vi ska lyda alltefter den Helige Andes ledning. En del maktgiriga narcisistiska "psykopater" får sin självkänsla genom att höja sig över andra och härska över dem...det är få andliga ledare som är i extremnivå i detta felaktiga men de sargar "de svaga" svårt, fler kan dock vara influerade att i mindre skala agera i härskarstuk...de får sin näring mycket från Gamla Testamentet, i hur Gud agerade gentemot Israel i gamla förbundet, Jesu egen undervisning i Nya Testamentet kommer i skymundan...
 
G.T är grundläggande och Guds Ord, men det ska läsas och tillämpas utifrån N.T:s nya förbund, vi har "Nya Testamentets glasögon på" när vi läser i Gamla testamentet, t ex så gäller inte längre G.T:s Gudstjänstordningar, Offer- och Ceremonilagar längre eftersom Jesus fullbordade allt detta i sitt Frälsningsverk på Korset, dock gäller t ex moral- och etiklagarna som Tio Guds bud, i själva verket skärpte Jesus detta som vi kan läsa i Matteus kapitel 5 (eftersom vi nu ska leva och tjäna i den Helige Ande...). Likaså blir G.T:s hierarkiska och auktoritativa ledarstruktur "föråldrat" gentemot Nya Testamentets undervisning, som när Jesus tvättar lärjungarnas fötter i Joh.13:4-15 som ett exempel att följa, och Jesus säger också att vi inte ska härska utan betjäna istället (Matt.20:25-28)...
 
Herdar efter Guds hjärta är vad folket behöver, inte Härskare som blir betjänade och satta på piedestal...Nej, herden är ingen "dörrmatta" att missbruka och utnyttja, få ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Jesusliv.