Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

En allmännelig kyrka


Ett inlägg från bloggen: Kort Sagt


Publicerad den 10 februari 2019 08:08. Läs inlägget på bloggen här.

Söker på förklaringen till "allmännelig kyrka", den som läses i Lutherska kyrkan varje söndag, den s.k. "trosbekännelsen". Den förklaring jag får och förstår är att vi alla som bekänner tron på Jesus Kristus tillhör en församling där Kristus är huvudet. Det är inte själva kyrkbyggnaden det handlar om, utan vår tro. Vi är således, alla Jesustroende och bekännande, syskon i Guds familj, oberoende av trossamfund. I den rustning vi kan läsa om i bibeln ingår utom rustningsdelarna också "ständig bön för alla de heliga". Vi skall alltså ha en speciell omsorg om varandra, oberoende av var vi hör hemma andligt sett och var vi får vår andliga mat.Här den apostoliska trosbekännelsen som läses i kyrkan. Jag tror på Gud Fadern, den allsmäktige, himlens och jordens skapare, och på Jesus Kristus, Guds ende Son, vår Herre, som blev avlad av den heliga Anden, föddes av jungfru Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod på tredje dagen från de döda, steg upp till himlarna, sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda, och på den heliga Anden, en helig, allmännelig kyrka, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet.Jesus Kristus vann seger för oss genom döden på korset och det finns ingen annan väg till Gud än genom honom, att öppna dörren och ta emot honom som Frälsare. ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Kort Sagt.