Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

HUR UPPLEVER DU GUDS NÄRVARO?


Ett inlägg från bloggen: Jesusliv


Publicerad den 8 mars 2019 15:03. Läs inlägget på bloggen här.

Hur är din dag med Jesus? Jag börjar dagen med att läsa Guds Ord, ett kapitel eller mer, har också ett tjockt häfte med Bibelcitat att läsa, detta får mitt tanke- och känsloliv i rätt våglängd, på Guds ”radiokanal” liksom. Dessutom låter jag Ordet och Anden rannsaka mig ifall jag råkat ta in synd eller världslighet som stör eller hindrar Gudsgemenskapen, dvs ”råkat” bli besmittad och inte som en sorts rutin av ett förvärldsligat och syndigt liv där man ”biktar sig” slentrianmässigt, om det förhåller sig så är man ute i en ökenvandring och behöver total omvändelse för att komma tillbaka, i slutet av Efesierbrevet kapitel 4 står det om att ”inte bedröva Guds helige Ande” genom att leva omoraliskt, ”köttligt”, och som 1 Petr.1:14-15 säger ”Som lydnadens barn ska ni inte följa de begär som ni levde i förr, när ni var okunniga. Nej, liksom Han som har kallat er är helig ska också ni vara heliga i allt ni gör”…Att råka hamna i köttlighet och synda är annat, men också då gäller ”Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet” (1 Joh.1:9). Bäst jag beskrev detta med en gång, annars blir det lönlöst försöka få in ”rätt våglängd” i sin Gudskontakt så att man ”kan” uppleva Gudsnärvaron, att strunta i helgelsen blir bara ”brus” och ”no connection”…
Det är säkert olika för hur ni upplever Gudsnärvaron, och på vilka sätt ni når denna gemenskap, men H ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Jesusliv.