Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

SwebbTV intervjuar Lars Bern om Ullenhag, klimatuppror, SVT mm


Ett inlägg från bloggen: MXp


Publicerad den 11 juni 2019 20:08. Läs inlägget på bloggen här.

SwebbTV "Vi inleder med att diskutera en artikel i Göteborgsposten där präster och artister uppmanar AP-fonderna att flytta pensionspengarna bort från den lönsamma sektorn för fossil energi.

Lars Bern förklarar att orsaken till att så många artister, som inte har relevant utbildning eller speciell kunskap, skriver på dessa upprop är att de hoppas på att få uppdrag. Det är en ren marknadsföring.

I sitt upprop skriver de om en mängd klimathot och Lars Bern går igenom några av dessa och förklarar på vilket sätt de är falska.

Dessutom är Sveriges möjligheter att påverka de stora ländernas utsläpp helt försumbara eftersom de folkrika och delvis fattiga länderna prioriterar att ge sina befolkningar elektricitet. Detta sker framförallt med kraftverk som drivs av fossila bränslen.

Det allvarliga med denna artikel i GP är att tidningen uppenbarligen inte har några journalister som kan granska debattörernas helt felaktiga påståenden. De borde vara enkla att bemöta, Lars Bern menar att denna brist är ett genomgående drag hos den svenska journalistiken eftersom den har blivit ett propagandainstrument för makthavare.

Medierna lobbar också konsekvent för vindkraft trots att denna inte kan ge oss en effektiv elförsörjning på grund av den intermittenta funktionen.

Lars Bern menar dessutom att det finns en dold agenda som innebär att människors frihet begränsas och att en liten elit kan flyta ovanpå. De föreslagna lösningarna leder till att de sämst ställda drabbas hårdast.

Vi kommer in på att trängselavgifterna ska höjas rejält och att tidsintervallet då avgiften gäller ska utsträckas. Också parkeringsavgifterna har ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av MXp.