Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Falsk förkunnelse


Ett inlägg från bloggen: Flammor - profetisk tidskrift


Publicerad den 12 augusti 2019 15:03. Läs inlägget på bloggen här.

Försvara aldrig ett liv i synd med att nåd och kärlek skall vara
räddningen.

Ett liv i
synd kan inte försvaras med att: ”Jag litar på nåden.” Inte heller kan talet:
”Jag tro på Guds kärlek”, skulle rädda någon om man inte omvänder sig.

Det finns
mycket tal om Guds kärlek i predikningar i vårt land. Detta kan vagga in
åhörare i den falska tron att man kan leva hur som helst – ”Gud är ju kärleken
hur skulle han kunna döma mig?”

Vi behöver
få en sann nådesförkunnelse och en sann syn på Guds kärlek, ty det finns både
nåd och det är sant att Gud älskar oss. Man han hatar synden och därför är det
av yttersta vikt att göra sig fri från synden, så man inte drabbas av Guds
vrede över den.

”Allt sådant gör att Guds vrede drabbar
olydnadens barn.” Kol. 3:6.  Vi behöver
se i versen innan vad som utlöser Guds vrede, så här läser vi i den: ”Döda
därför era jordiska begär: sexuell omoral, orenhet, lusta, ont begär, och
girigheten som är avgudadyrkan.”

Här går det inte att säga att man litar på
nåden, det handlar om att omvända sig från dessa synder.

Vad vi behöver nu är en
omvändelseförkunnelse i våra kyrkor, ty det finns mycket av det som är omnämnt
i den sist citerade versen.

Det är ett omvändelsebudskap för Guds folk
som kan väcka och leda till räddning. Talet om Guds kärlek och nåd däremot kan
göra att åhörare permanentar sitt liv i synder och lever kvar i dem.

”Om vi bekänner våra synder, är han
trofast och rättfärdig så att han förlåter os ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Flammor - profetisk tidskrift.