Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Bära frukt


Ett inlägg från bloggen: Kristen och Glad -


Publicerad den 23 oktober 2019 04:04. Läs inlägget på bloggen här.

"In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven."
‭‭Matthew‬ ‭5:16‬ ‭
På engelska står det LÅT ditt ljus lysa inför andra. 
På svenska står det (På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Far i himlen. Matt‬ ‭5:16‬) att vårt ljus SKA lysa inför andra. 
Jag tycker att den engelska översättningen är intressant. Det antyder att det är en aktiv handling att LÅTA Jesus lysa genom oss på samma sätt som att det är en aktiv handling att lägga ner sitt liv för Jesus. 
I Rom 7:4 står det på engelska att we may bear fruit. På svenska står det att vi SKA bära frukt. Enligt engelska versionen KAN vi bära frukt vilket är ett pågående verk i våra liv. Ett pågående verk av Jesu verk i oss vilket kräver en aktiv handling av
att överlåta sitt liv i Jesus. Att leva i försoningen.
"Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas..."
‭‭Rom‬ ‭12:2‬ ‭
Vi ska LÅTA oss förvandlas. 

Låt oss varje dag leva i överlåtelse till vår Herre och Frälsare, Jesus.  ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Kristen och Glad -.