Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

"Ministern vill trixa med juridiken"


Ett inlägg från bloggen: Rupeba.se


Publicerad den 24 januari 2020 01:01. Läs inlägget på bloggen här.

Anna Ekströms missvisande framställning av utredningen om konfessionella friskolor sänder signaler om att hanteringen av frågan håller på att gå överstyr. Det skriver Ulf Jonsson, jesuitpater och professor.- Svenska Dagbladet Debatt -När betänkandet offentliggjordes den 8 januari sade utbildningsministern att det ger ett starkt stöd för ett etableringsstopp för konfessionella friskolor. Hon medgav visserligen att det juridiska läget är ”trixigt” men kände sig inte orolig eftersom betänkandet ”ger ett väldigt bra underlag för att hantera de juridiska svårigheterna”. Frågan är vad ministern bygger detta omdöme på. Betänkandet pekar snarare i rakt motsatt riktning. I sin slutbedömning konstaterar utredaren att det utifrån det underlag som utredningen har tagit fram inte går att fastslå att det föreligger tillräckliga rättsliga skäl för att motivera ett etableringsstopp (s 426–427).Betänkandet visar klart och tydligt att ett etableringsförbud skulle hamna på kollisionskurs med grundläggande fri- och rättigheter enligt både svensk och europeisk rätt. Man hänvisar exempelvis till den svenska diskrimineringslagen, som säger att staten inte otillbörligt får missgynna enskilda på grund av deras religion, och till Europakonventionen, som fastslår föräldrars rätt att tillförsäkra sina barn en utbildning i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa övertygelse. Dessa bestämmelser skapar svårigheter för ett etableringsförbud på grund av bristande likabehandling från statens sida, och regeringen har inte redovisat några skäl som visar att sådan diskriminering skulle kunna vara laglig. Som exe ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Rupeba.se.