Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

10 livsregler för kristna som vill göra skillnad


Ett inlägg från bloggen: Sidan 2


Publicerad den 14 februari 2020 01:01. Läs inlägget på bloggen här.

- Olof Edsinger i Världen idag -Få ord har så stark lyskraft som ”revolution”. Att göra revolution handlar om att göra skillnad i grunden. Omvälvande, omstörtande – och helst på kort tid. Politiskt kan man konstatera att revolution tenderar att gå hand i hand med vapenmakt. Den franska revolutionen och det efterföljande skräckväldet är det mest kända exemplet. Bolsjevikernas revolution i Ryssland och kulturrevolutionen i Maos Kina är två andra. Av dessa händelser kan vi dra lärdom – och ta varning.Själva viljan att göra skillnad med våra liv är dock inte dålig. Tvärtom. Låt mig därför ta tillfället i akt att föreslå ett tiopunktsprogram för revolution för oss som betraktar Jesus Kristus som vår förebild. På ytan något helt annat än de politiska revolutionerna. Men betydligt mer verkningsfullt för den som vill se Guds rike breda ut sig i världen.Läs mer här:  www.varldenidag.se/ledare/10-livsregler-for-kristna-som-vill-gora-skillnad/reptaA" target="_blank" >https://www.varldenidag.se/ledare/10-livsregler-for-kristna-som-vill-gora-skillnad/reptaA!JL3UpVgJDZ9PVQViabijgQ/ ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Sidan 2.