Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Bibelskolan Gamla Testamentet del 12: FÅNGENSKAPEN I EGYPTEN


Ett inlägg från bloggen: Sidan 2


Publicerad den 26 mars 2020 01:01. Läs inlägget på bloggen här.

Kapitel 12 – Fångenskapen i Babylon Innehåll År 586 Fångenskapen börjarHesekiel och Daniel i Babylon Dan 1:1-7Hes 1:1 539 Första vågen av hemvändandeSerubabel, Haggai, Sakarja Esra 1:1-4 515 Templet invigs 459 Andra vågen av hemvändandeEsra återaktualiserar Lagboken Esra 7:14 445 Tredje vågen av hemvändandeNehemja och EsraÅteruppbygger staden och stadsmurenFörnyelse av gudsrelationen Neh 2:1-10 FångenskapenDå Jerusalem föll 586 f.Kr. fördes en stor del av befolkningen bort till Babylon. Men fångenskapen i Babylon var inte som fångenskapen i Egypten, där folket levde som slavar. I Babylon hade judarna rörelsefrihet och frihet att bo och arbeta efter eget val. Men längtan efter Kanaan, Jerusalem och Templet var stor. Folket upplevde en stor sorg och kände sig religiöst vilsna då man inte längre kunde offra och tillbe i Templet: ”Vid Babylons floder satt vi och grät, när vi tänkte på Sion….hur kunde vi sjunga Herrens sånger i ett främmande land?”  (Psalm 137:1+4)Maktskifte i BabylonFångenskapen i Babylon varade inte så länge. Ca 50 år efter att fångenskapen hade börjat hade den babyloniske kungen ett gästabud och då såg han en handskrift på väggen: ”Skriften lyder: Mene mene tekel u-farsin. Och så skall orden tydas: Mene – Gud har räknat ditt rikes dagar och gjort slut p& ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Sidan 2.