Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Vad krävs för att församlingen skall ha en framtid?


Ett inlägg från bloggen: Rupeba.se


Publicerad den 23 maj 2020 01:01. Läs inlägget på bloggen här.

Bo Wetteus skriver i Hemmets Vän om församlingens liv i Coronatider och i tiden efter den stora krisen.Han skriver bland annat om sju förutsättningar för att församlingen ska ha en framtid. Du kan läsa hela artikeln här: http://www.hemmetsvan.se/nyhetstexter.jsp?oid=8476&;coid=4• Det måste bli slut med ”schackrandet med Guds ord” (Paulus), och hela Bibeln måste få sin rättmätiga plats som enda auktoriteten och rättesnöret för tro och liv. Förkunnelsen måste bli mer bibelförankrad och bibelutläggande och bibelstudiet måste få ett större utrymme. • Jesus måste förkunnas som ende Frälsaren och enda vägen till Gud. ”Att proklamera Jesus som ’världens frälsare’ är inte detsamma som att hävda att alla människor antingen automatiskt är frälsta eller slutligen blir frälsta, än mindre att förkunna att alla religioner erbjuder frälsning i Kristus” (Lausannedeklarationen). Det finns bara frälsning i Jesu namn!• Omvändelseförkunnelsen måste få höras igen. Fortfarande handlar evangeliet om synd och skuld, bekännelse, nåd, förlåtelse, dop och ett förändrat liv i Jesu efterföljd. I dag är förkunnelsen i mångt och mycket överslätande, tam, menlös och till intet förpliktande.• Behovet av den helige Ande, uppfyllelsen av Anden och Andens kraft och olika gåvor måste betonas igen. Anden trivs där Jesus förkunnas, förhärligas och efterföljs.• Rörelsen utåt i evangelisation och mission måste få ny fart. Församlingen är den enda organisation som inte lever för sin egen skull och för sina egna medlemmar. Mer av fria vägar och mindre av fyra vä ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Rupeba.se.