Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Köttet


Ett inlägg från bloggen: Jesus Kristus JHVH Frälsaren


Publicerad den 19 februari 2010 12:12. Läs inlägget på bloggen här.

KöttetAnden är villig men köttet är svagt 26:41
Anden ger liv, köttet är till ingen nytta Joh 6:63
Vår gamla människa är korsfäst Rom 6:6f
I mitt kött bor inte något gott Rom 7:18f
Köttets sinne är fiendskap mot Gud Rom 8:7f
Om ni lever efter köttet dör ni Rom 8:13
Jag tvingar min kropp till lydnad 1 Kor 9:27
Vandra i anden, inte köttets begär Gal 5:16f
Den som sår i köttet skördar undergång Gal 6:8
https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6011364199577326963-465245482842891056?l=fralsaren.blogspot.com" alt="" />

http://feedads.g.doubleclick.net/~a/3q8xla7SN9-28WGrUkMGW0lCx4w/0/da">http://feedads.g.doubleclick.net/~a/3q8xla7SN9-28WGrUkMGW0lCx4w/0/di" border="0" ismap="true">

http://feedads.g.doubleclick.net/~a/3q8xla7SN9-28WGrUkMGW0lCx4w/1/da">http://feedads.g.doubleclick.net/~a/3q8xla7SN9-28WGrUkMGW0lCx4w/1/di" border="0" ismap="true">

... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Jesus Kristus JHVH Frälsaren.