Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

PÅVEN eller PAULUS? - Det finns särskilt 2 olika Ledarskapssystem inom kristenheten!


Ett inlägg från bloggen: Jesusliv


Publicerad den 20 oktober 2020 11:11. Läs inlägget på bloggen här.

Jag tog jämförelsen mellan Påven och Paulus eftersom dessa representerar olika ledarskapsmodeller för hur församlingen ska styras och ledas. Paulus skrev stor del av Nya Testamentet, men också Jesus i evangelierna och övriga Ny Testamentliga skribenter ger samma syn som Paulus på ledarskap i Nya Testamentet och dess nya förbund. Katolska Kyrkan och Påveämbetet har sin bakgrund och utveckling från gamla maktstrukturer taget från Romarriket och kejsar Konstantin, alltså helt världsliga sammanhang, som en sorts symbios mellan kyrka och världslig makt. Också idag så präglas denna kyrka av en totalitär och hierarkisk makt- och ledarstruktur som liknar världslig diktatur. Även vissa delar av Trosrörelsen, särskilt från Amerika och Afrika bejakar eller liknar denna maktfördelning. Nu så har Trosrörelsen, med dess olika förgreningar gett kristenheten många välsignelser, det var en sorts väckelserörelse, men som i alla historiska väckelserörelser utvecklas det avarter och missbildningar förr eller senare. Vi tar emot det goda och väljer bort det som inte är enligt Ordet och ”i Anden”. Här nu en kort och klargörande redovisning av dessa två olika Ledarskapsmodeller. Den ena är RKK och Trosrörelsens och den andra är de frikyrkliga Väckelserörelsernas modell från de senaste två seklen, särskilt med tanke på Pingst- och Baptiströrelsen, men också övriga traditionella frikyrkor som fungerar på liknande sätt i ledarskap.
1. Guds vilja, smörjelse och kraft flödar och verkar genom Pastorn/Herden ut till medlemmarna i ett hierarkiskt styrande. En "toppstyrd" modell där pastorn blir en "mellanhand" Gud och de övriga troende emellan. Och Guds vilja och kraft kan endast förverkligas och förlösas i den mån medlemmarna underordnar sig och lyder denna Ledares direktstyrning och kontroll över allt i församlingens verksamhet, inklusive vad gäller de troendes tjänst inför Herren, i vad de gör för Gud och även hur och ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Jesusliv.