Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

UTMANINGEN 13 jan - 2 Krön 36


Ett inlägg från bloggen: Sidan 2


Publicerad den 13 januari 2021 01:01. Läs inlägget på bloggen här.

HERRENS ORD GÅR I UPPFYLLELSE Bibelläsning: Andra Krönikeboken 36Läs bibeltexten här  "Dem som hade undkommit svärdet förde han bort i fångenskap till Babel, och de blev slavar åt honom och hans söner till dess att perserna kom till makten. HERRENS ord genom Jeremias mun skulle uppfyllas, nämligen att landet skulle få gottgörelse för sina sabbater - så länge det låg öde hade det sabbat - till dess att sjuttio år hade gått." (2 Krön 36:21-22 FB)  Det sista kapitlet i 2 Krönikeboken berättar om Judas och Jerusalems fall och bortförande av folket till den babylonska fångenskapen.De sista kungarna i Juda var Joahas, Jojakim, Jojakin och Sidkia. Joahas regerade bara i tre månader och om de övriga tre kan vi läsa att de alla gjorde det som var ont i Herrens ögon.Gud sände gång på gång budbärare för att varna folket, men de gjorde narr av Guds sändebud och föraktade hans ord. Det slutar med att kaldeernas kung intar Jerusalem dödar de flesta invånarna, river ned templet och Jerusalems murar.  De judar som hade överlevt fördes bort i fångenskap till Babel och blev slavar. Men profeten Jeremia hade profeterat att fångenskapen skulle vara i sjuttio år. Och det otroliga händer. Koresh, kungen i Persien tar emot en befallning från Herren att bygga upp templet i Jerusalem. Andra Krönikeboken slutar med orden från Koresh: "Den bland er som tillhör hans folk må bege sig dit upp, och hans Gud ska vara med honom".Även om det såg ut att vara omöjligt uppfylldes Herrens ord genom Jeremia. Du kan alltid lita på det Herren har sagt och Han står ständigt fast vid sina löften. Ta Gud på orden!  - Mannakorn att tugga på under dagen: Ta Gud på orden!
________________Innehåll:De sista kungarna i Juda, Joahas, Jojakim, Jojakin och Sidkia.Jerusalems fall och fångenskapen i Babylon.
Kommentar:Det sista kapitlet i Andra Krönikeboken beskriver den totala kolapsen av Juda rike. Kungarna är dödade, templet nerrivet och folket ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Sidan 2.