Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Tusenårsriket – Det messianska Gudsriket på jorden


Ett inlägg från bloggen: Jesus kommer Snart


Publicerad den 2 februari 2021 10:10. Läs inlägget på bloggen här.

Jag har länge haft en önska om att skriva ett längre inlägg gentemot tusenårsriket, eller det messianska riket som det också kallas. Det är många frågor som reser sig om denna särskilda tidsperiod här på jorden. Vad är egentligen tusenårsriket, och vad är syftet med det? På vilket sätt är denna tidsålder knutet till församlingen, och har vi en uppgift där? Vilka frälsningsgrupper kommer att vara representerade och på vilket sätt kommer människan på nytt uppfylla jorden? Israel är hjärtat i det profetiska ordet Hos 5:15 – Jag (Jesus) vill gå min väg, jag vill vända tillbaka till min boning (himlen), till dess de (judarna) erkänner sin skuld och söker mitt ansikte. I nöden (vedermödan) skall de vända sig till mig. Stora delar av de bibliska profetiorna har sitt ursprung i huvudfåran av den judiska historien, och en stor del av det profetiska ordet har med Israel och det judiska folket att göra, som både innebär deras kallelse, deras tillfälliga förstockelse, och deras kommande upprättelse. De första elva kapitlen i bibeln handlar om de första två tusen åren av människans historia, som sträcker sig fram till Abraham. Allt därefter i GT handlar om de löften som Gud har gett till Abraham och hans säd. Israel är med andra ord hjärtat i det profetiska ordet. Evangeliet om riket Matt 10:7 – Där ska ni predika himmelriket är nu här. Hela GT handlar om Israel och deras förhållande till Gud. När Jesus kom till jorden, vände han sig till det judiska folket, predikade evangeliet om Riket och framställde sig själv som deras utlovade messias. Jesu uppgift var först och främst att vända sig till judarna som deras Messias, och förkunna att himmelriket (tusenårsriket) nu hade kommet. Samma uppgift blev given till lärjungarna, som inte skulle gå till hedningarnas område, men i stället till de förlorade fåren av Israels hus. Där skulle lärjungarna predika att ”Himmelriket är nu här”. Det evan ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Jesus kommer Snart.