Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Så ökade FHM smittspridningen för att fler skulle dö i början


Ett inlägg från bloggen: Larsflemstroms -


Publicerad den 17 april 2021 06:06. Läs inlägget på bloggen här.

Den över bilden visar kurvan som vi är vana att se den, för att vi ska tro att Folkhålsomyndigheten försökte rädda liv genom att begränsa antalet samtidigt svårt sjuka. Eller åtminstone för att rädda sjukvården, som om den vore ett självändamål. Nu vet vi att inte ens det lyckades, vilket borde ha varit förutsebart. IVA-peronalen gick på krislägesavttal och planerade operationer ställdes in, med följd att botbara sjukdomar blev livslånga handikapp.

Och vad händer när eländet är över, om det någonsin blir det, och den överansträngda personalen kommer att lida av relativ sysslöshe?. De kommer att rasa ihop en efter en som en våt fläck på golvet, IVA-personalen kommer att drabbas av samma symtom som soldater i krig, när det blir fred. För många soldater, har freden blivit en värre plåga än kriget.

Den mellersta bilden visar normalfördelningskurvan, även kallad Gauss.kurvan, som visar hur det kunde ha sett ut, om inte FHM försökt styra det hela.- om hela folket och alla myndigheter försökt hålla smittsridningen på lägsta möjliga nivå hela tiden. Det hade inte alls blivir en brant stegring i början, utan en gradvis ökning av kurvans lutning i början av pandemin. En smittar två, två smittar fyra, fyra smittar sexton, o s.v.

Den nedersta bilden visar olika sätt att platta ut kurvan, om målet var att minska antalet patienter, som behöver vård samtidig,, genom att sprida ut sjukfallen i tiden. De röda linjerna är av intresse, eftersom de visar att det målet hade nåtts genom att öka smittspridningen i början, försöka pressa ner toppen och åter öka smittspridningen när toppen har passerats. Exakt så skulle man ha gjort, och exakt så försökte man göra., om målet var att hela folket skulle bli sjuka för att uppnå flockimmunitet.

Journalisten Emanuel Karlsten har i en serige artiklar visat att man i början av pandemin faktiskt disktuerade hur man skulle öka smittspridn ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Larsflemstroms - .