Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

UTMANINGEN 11 juni - Jes 28


Ett inlägg från bloggen: Sidan 2


Publicerad den 11 juni 2021 01:01. Läs inlägget på bloggen här.

 

GRUNDSTENEN Bibelläsning: Jesaja 28Läs bibeltexten här
"Därför säger Herren HERREN så: Se, jag har lagt en grundsten i Sion, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, en fast grundval. Den som tror på den behöver inte fly."  (Jes 28:16) Herren är en hörnsten, en fast grundval för våra liv. Då vi bygger vårt liv på Honom behöver vi inte fly, utan kan stå fasta. I kapitlet talar Jesaja om makthavande hånare (vers 14), som inte alls vill höra talas om Guds ord och befallningar. De säger: "bud på bud, bud på bud, ljud på ljud, ljud på ljud, lite här, lite där" (vers 10+13). Herren talar till folket och säger: "Här är viloplatsen, låt den trötte vila ut. Här är vederkvickelse. Men de ville inte höra" (vers 12). Hundratals år senare uttrycker Jesus liknande ord. "Kom till mig.." (Matt 11:28) och upplever ibland samma gensvar "Hur ofta har jag inte velat samla dina barn...men de ville inte" (Matt 23:37). Tusentals år efter Jesus ser det likadant ut. Herren, hörnstenen, "erbjuder liv och liv i överflöd" (Joh 10:10).Många vänder sig bort från Herren och låter tjuven stjäla det goda som Herren vill ge dem. Hånarna finns där också i våra dagar och det verkar som om de blir mer och mer högljudda. Men Herren är en fast grundval och den som tror på den behöver inte fly (vers 16). 
- Mannakorn att tugga på under dagen: Jag vill bygga mitt liv på den fasta grundstenen Jesus.
___________________ 
Innehåll:Jesaja talar mot det utbredda alkoholbruket.Till och med präster och profeter är berusade då de profeterar och skipar rätt. Men det finns ett folk som vänder sig till Herren.
Kommentar:Kapitel 28-32 talar om händelser som skulle inträffa den närmaste tiden, men det är samtidigt en profetia om den sista tiden.
I den första delen av kapitel 28 profeterar Jesaja om Nordrikets fall (722 f.Kr.). Nordriket Israel med huvudstaden Samaria beskrivs som ett "vinberusat" folk (vers 1). Till och med prästerna o ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Sidan 2.