Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Frukten av att vandra i gemenskap med Gud


Ett inlägg från bloggen: Anders Lundblad


Publicerad den 20 juli 2021 21:09. Läs inlägget på bloggen här.

I Galaterbrevets femte kapitel skriver Paulus om konflikten mellan ett liv i köttslig frihet kontra ett liv i andlig frihet. Som kristen är man kallad till frihet, men även om det å ena sidan är en frihet utan lagrestriktioner så är det samtidigt inte en carte-blanche-frihet där allt är okej. En paradox helt enkelt men eftersom paradoxer är jobbiga att förhålla sig till brukar de flesta förr eller senare landa i det ena eller andra diket. När en livssituation sätter paradoxen på sin spets tvingas man alltså välja sida - är jag fri eller är jag det icke? Inför ett moraliskt dilemma väljer fariseen lagen och liberalen den köttsliga friheten, gärna tolkat i termer av Kant respektive Bentham.
En ytterligare aspekt är förstås våra kollektiva moralregler, inte minst i väst där kyrkan har haft stort inflytande över statens lagar. När Paulus därför skriver (vers 19-21) om resultatet av en okontrollerad frihet, en allas kamp mot alla som präglas av otukt, fiendskap, maktkamper, utsvävningar och annat av samma slag, så är det inte underligt att den kristna kyrkan i symbios med staten har skapat syndakataloger och stränga moralregler. Ett anarkistiskt och hedonistiskt samhälle framstår trots allt som ett större ondo och friheten som Paulus hyllar blir allt för problematisk.
Men i takt med att kyrkans inflytande försvagats har ironiskt nog kravet på frihet vuxit sig starkare. Det är som om kyrkan och kristendomen bara stått för moraliska pekpinnar medan världen nu erbjuder frihet att älska och leva som man vill utan att behöva förhålla sig till gamla råmärken. Det som Paulus alltså talar om som det specifikt kristna privilegiet - att leva i frihet - har övertagits och förvrängts av dem som vänder Gud ryggen.
Sanningen är dock att Guds barn är kallade till frihet, men utan att för den skull ge köttet något tillfälle.
Kampen mellan köttets frihet och Andens frihet är egentligen ingen paradox, i betydelsen själv ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Anders Lundblad.