Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

DAGENS ANDAKT, den 21 juli


Ett inlägg från bloggen: Sidan 2


Publicerad den 21 juli 2021 01:01. Läs inlägget på bloggen här.

 ”En åker som får rikligt med regn har Guds välsignelse om den suger upp vattnet och skänker odlaren hans gröda.” (Heb. 6:7)
Under sommarmånaderna måste vi ibland vattna extra i trädgården, särskilt om det varit torrt länge. Nu hade regnet äntligen kommit och vi hade sluppit att vattna. Flera dagar hade det regnat. Ändå fick jag se att några buskar var alldeles förtorkade. När jag undersökte buskarna närmare upptäckte jag att jorden runt busken var knaskande torr. Trots att det hade regnat rikligt hade inte jorden kunnat suga upp vattnet. Den hade fått för lite vatten för länge och torkat och blivit alltför hård. När regnet kom hade den inte förmågan att ta emot.
Jesus använder liknelsen av olika jordmåner som bild på hur olika människor tar emot Ordet. En av de jordmåner han beskriver är där ”myllan var tunn”.I den jordmånen vissnade växten snabbt. Ibland kan vi stänga av Guds välsignelser under lång tid i våra liv. Vi läser kanske inte så mycket i Bibeln, och vi slutar gradvis att be och att umgås med andra kristna. Då finns det risk att vår jordmån blir så torr att vi inte kan ta emot ens när det ymniga regnet av välsignelser kommer över oss. Det är viktigt att vi tar vara på de små välsignelserna som Herren ständigt förser oss med, så att våra hjärtan är beredda att både ta emot välsignelserna och ge ifrån oss frukt.     
BÖN
Herre, hjälp mig att suga upp – ta vara på – de välsignelser som du ger idag och inte bara låta det goda som du gör rinna bort till ingen nytta. Bevara mitt hjärta från att bli så hårt att det inte längre förmår att ta emot dina gåvor.   ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Sidan 2.