Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

47 Re´eh – "Se"


Ett inlägg från bloggen: In My Living Room


Publicerad den 3 augusti 2021 18:06. Läs inlägget på bloggen här.

47 Re´eh – "Se"


5 Mos 11:26 - 16:17


Se, jag förelägger er idag välsignelse och förbannelse:


Välsignelse, om ni lyssnar till HERRENS, er Guds, bud som jag i dag ger er,


och förbannelse om ni inte lyssnar till HERRENS, er Guds, bud,


utan viker av ifrån den väg jag idag befaller er att gå


och följer andra gudar som ni inte känner.


5 Mos 11:26-27

Vi är mitt inne i det förbundsdokument som innehåller undervisning och instruktioner, som Gud upprättade med sitt folk, där varningar för avgudadyrkan och omoral är något återkommande. Samtidigt kan vi se att detta dokument skiljer sig från samtida
förbundsdokument från antiken. Här lyfts respekt för människan fram i omsorg om fattiga och behövande.

 
Kapitel tolv till fjorton påminner om de tre första buden (2 Mos 20), som talar om vår gudstillbedjan. 
När man kommer in i landet ska man bryta ner och slå sönder folkens avgudaaltaren. Israels folks gudstillbedjan skulle vara på en plats som Gud själv utväljer, allt för att inte börja beblanda sig med deras seder och uttryckssätt.
För oss i vår tid kan platser, vanor, relationer, föremål och olika handlingar och attityder, vara inkörsportar till områden vi ska hålla oss långt borta ifrån. Samtidigt ska vi komma ihåg att denna uppmaning gällde för Israels folk bara inne i landet.
Att ha överseende med länder och folkslag utanför är viktigt, men samtidigt i allt ska vi stå upp för sanningen. Vi vakar över våra personliga gränser och ser till att det inte sammanblandas. 
Bibeln varnar också för nyfikenhet på områden där vi inget har att göra.
 

Fråga inte efter deras Gudar, så att du säger:


"Hur dyrkade dessa folk sina gudar? Jag vill göra på samma sätt."


... t ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av In My Living Room.