Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

49 Ki Tetse – "När du drar ut"


Ett inlägg från bloggen: In My Living Room


Publicerad den 20 augusti 2021 13:01. Läs inlägget på bloggen här.

49 Ki Tetse – "När du drar ut"
5 Mos 21:10 – 25:19

 
Vi är mitt uppe i den predikan som Mose höll innan man skulle gå in i löfteslandet. Han själv skulle inte få gå med, men förberedelserna som krävdes var han noga med att undervisa och instruera om. Troligtvis var det också denna bok som översteprästen Hilkia hittade under kung Josias tid (2 Krön 34:14), och som då ledde till stora drastiska åtgärder, för att man skulle kunna leva upp till de instruktioner Mose fått från Gud själv. 
 
Man kan se paralleller i aposteln Paulus undervisning, där han väver in tankar i de levnadsföreskrifter som finns, men nu i en annan tid med ett nytt förhållningssätt under nådens tidsålder. Kläder, skyddsräcken, äktenskap, förbjudna blandningar, förlorade djur eller föremål, plöjning och plantering är exempel på sådant som på ett eller annat sätt lyfts fram, men som nu ska vara skrivna i var och ens hjärta, i ett andligt förhållningssätt som även får fysiska konsekvenser. 
 
I detta veckoavsnitt ser vi hur förbundsdokumentet visar hur vi ska leva för att få se Guds löften uppfyllda i våra liv. Gud värnar om att det ska vara en rättvis behandling av både människor och djur, där även omsorgen om naturen kommer in. 
 

"Om du ser att din broders oxe eller får har kommit vilse ..." (5 Mos 22:1-4), talar om att vi inte får dra oss undan när andra behöver vår hjälp och det talar Paulus om bl.a. i Galaterbrevet:
 
Låt oss därför göra gott mot alla människor medan vi har tillfälle,
och framför allt mot dem som delar vår tro.
Gal 6:10
 

"Du skall inte plöja med en oxe eller åsna tillsammans" (5 Mos 22:19), hittar sin parallell i bland annat Andra Korintierbrevet:
 
Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror.
Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra?
Eller vad har ljus gemensamt med mörker?
2 Kor 6:14
 

"Blanda inte ull med lin" kan också ses so ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av In My Living Room.