Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

52 Vayelech – "Gick iväg"


Ett inlägg från bloggen: In My Living Room


Publicerad den 7 september 2021 10:10. Läs inlägget på bloggen här.

52 Vayelech – "Gick iväg"
5 Mos 31:1– 30

 
Etthundratjugo år gammal!
Mose har nu kommit till slutet av sitt uppdrag som varat i fyrtio år. Hans uttalande "Jag är i dag etthundratjugo år", ses som att hans födelsedag och dödsdag sammanfaller. 
Vi läser i första Moseboken kapitel sex och vers 3: "De är kött och deras tid skall vara etthundratjugo år." Han har fullbordat sitt lopp med Josua vid sin sida, och nu är det dags för Josua att gå vidare i uppdraget. 
Här har vi något viktigt att iaktta. Det tog många år för Mose att få den erfarenhet, vishet och gudsfruktan som krävdes för uppdraget. Många gånger kräver uppgifter mycket mera än ungdomlig styrka och iver. Uthållighet är något man får när tiden går och man bara fortsätter och fortsätter – trots  att man undrar varför det dröjer ...

 

Att både börja och även avsluta ett uppdrag kräver ordning, reda och struktur, annars kan de erövringar man gjort på vägen gå till spillo. Mose har under resans gång haft insikten att det krävs en ny ledare efter honom och att Guds Ord måste finnas mitt ibland folket. Men även ett "facit" inför framtida utmaningar behövs, så att man förstår att Gud finns där för att leda nationen rätt när man misslyckats med uppdraget – för frestelserna och utmaningarna lurar runt hörnet.
"Ty jag vet vilka tankar de umgås med redan nu ..." (v.21)
 
Herren sade till Mose:
"Se, tiden är nära då du skall dö.
Kalla på Josua och inställ er i uppenbarelsetältet,
så skall jag insätta honom i hans ämbete."
5 Mos 31:14
 
Långt innan denna dag har en glimt av Josua uppdrag blivit synligt. 
 
... Dessa var namnen på de män som Mose sände iväg för att bespeja landet. 
Men Mose gav Hosea, Nuns son namnet Josua.
4 Mos 13:17


Nu börjar Hoseas nya namn Josua, att uttalas profetiskt. Hoseas betydelse var "Han har hjälpt" eller "frälsning". Nu, i det nya namnet Josua, ligger betydel ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av In My Living Room.