Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Välsigna inte förbanna


Ett inlägg från bloggen: Gideon Svedik


Publicerad den 21 september 2021 12:12. Läs inlägget på bloggen här.

Sveriges utrikespolitik har tyvärr gjort sig känd för att förbanna eller behandla Israel med dubbla måttstockar. Bildt, Wallström är de senaste exemplen på utrikesministrar som ser mellan fingrarna när det handlar om terroristgrupper/organisationer eller diktaturer, men som fördömer Israel. En levande demokrati, med religiös frihet, yttrandefrihet, åsiktsfrihet, sexuell frihet mm till skillnad från många andra länder i regionen.
Efter sju år av permafrost i de diplomatiska relationerna mellan länderna så har Sveriges och Israels utrikesministrar talats vid via telefon (eller motsvarande).
Sett ur ett Bibliskt perspektiv så behöver Sverige bättre än Israel de upptinade relationerna. Otaliga gånger i vår Bibel påtalas vikten av att välsigna Israel både som land/nation och som folk. Att välsigna innebär inte att man slutar se felen hos henne, utan för att man väljer en Biblisk princip.
Första Moseboken kapitel 12 och vers 3 är ett exempel.
I Femte Mosebok kapitel 30 och vers 7 talar Gud till Mose och säger att de förbannelser som Gud talar om i Moseböckerna skall drabba den som förbannar Israel.
I Andra Moseboken kapitel 23 och vers 22 säger Gud till Mose att Han (Gud) skall vara en fiende till Israels fiender och en ovän till Israels ovänner.
Vänner kan påpeka fel och brister hos vänner, men vänner överdriver eller förstorar inte upp felen och bristerna. Det däremot ägnar sig ovänner och fiender åt.
Som jag redan pekat på så behöver Sverige mer än Israel förbättrade relationer länderna emellan.

Må Gud Välsigna Israel, må Gud Välsigna Sverige.

Gideon... ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Gideon Svedik.