Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Tiohornsförbundet i ändens tid


Ett inlägg från bloggen: Jesus kommer Snart


Publicerad den 7 november 2021 07:07. Läs inlägget på bloggen här.

Jag har tidigare skrivit om Antikrist och vilddjurets rike. I det här inlägget ser vi närmare på det tiohornsförbund som det profetiska ordet vittnar om ska komma. 7 världsriken Upp 13:1 - Och jag såg ett vilddjur komma upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden och tio kronor på sina horn, och hädiska namn på sina huvuden. Vilddjuret som jag såg liknade en leopard, och det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon När Johannes ser odjuret, som både är Antikrists rike och hans person, ser Johannes olika huvuden på odjuret. De sju huvuden är en symbol på sju världsriken, där dessa huvuden är förkroppsligad i dess ledare och kungar. De sju världsriken som Johannes beskriver är Egypten, Assyrien, Babylonien, Medien-Persien, Grekland, Romarriket (på Johannes tid), och det sista vilddjurets rike i ändens tid. Odjuret som stiger upp ur havet kommer att ha en leopards kropp (Grekland), en björns fötter (Medien-Persien), och ett lejons gap (Babylonien), och de tio hornen är en symbol på det tiostatsförbund som kommer att finnas inom det sista och kommande världsriket. Nebukanessars bildstod Dan 2: 32-33 - Bildstodens huvud var av bästa guld, dess bröst och armar voro av silver, dess buk och länder av koppar; dess ben voro av järn, dess fötter delvis av järn och delvis av lera. Dan 2: 42 - Tårna på fötterna var delvis av järn och delvis av lera, och det betyder att riket ska vara delvis starkt och delvis svagt. Nebukanessar får i en profetisk dröm se vad som skulle ske i framtiden. Kungen får se en bildstod där de olika delarna på statyn representerar fem av de sju världsriken som finns på jorden helt fram till ändens tid. Två av rikena, Assyrien och Egypten, är inte representerade på bildstoden, då de fanns före Daniels tid. Här får vi en förståelse av att huvudet av guld är Babel (Babylon), bröst och armar av silver är Persien, buk och länder av koppar är Grekland, ben av järn är romarr ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Jesus kommer Snart.