Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Psalm 7 - Vaka över dina tankar


Ett inlägg från bloggen: Sidan 2


Publicerad den 15 januari 2022 01:01. Läs inlägget på bloggen här.

Psalm 7 - VAKA ÖVER DINA TANKAR
Bibelläsning: Psalm 7Läs bibeltexten här
"Se, han avlar ondska, han går havande med olycka, han föder lögn. Han gräver en grop och gör den djup, men han faller själv i den grav han gräver." (Psalm 7:15-16)Havandeskap leder till att man föder fram något man har inom sig. Psalmen poängterar att det som avlas i oss blir vi havande med och det vi går havande med föder vi också fram.Det som avlas är det vi tar in utifrån. Fyller vi vårt inre med negativa, destruktiva, tankar, så kommer detta också att färga av sig på vårt liv.I Jakobs brev kan vi läsa: "När så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död." (Jak 1:15)All synd börjar i våra tankar. Om vi ger de negativa tankarna utrymme och näring blir vi havande med olycka och förr eller senare föder det fram synd.Det är viktigt att vi vakar över våra tankar. För de tankar vi ger utrymme åt kommer att forma våra liv. Mina tankar påverkar både hur mitt eget liv kommer att bli och mina ord bidrar i sin tur till att forma andra människor. Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig Gud att vaka över mina tankar och ord idag. Kommentar:Vers 1-9David upplever att han har blivit falskt anklagad av människor. Attackerna är inte fysiska utan skadar Davids själ och tankar. Men David ber inte bara att Gud ska döma dem som anklagar honom, utan att Gud även ska döma David (vers 4-6 och 9). Vers 10David ber att Gud ska döma inte bara det man kan se utan även människornas inre ”hjärtan och njurar”. Vers 15Den tanken återkommer hos Jakob i NT (Jak 1:15). Vers 16Tanken återkommer på flera ställen i Psaltaren (9:16, 35:8, 57:7), i Predikaren (Pred 10:8) och i Ordspråksboken (26:27). ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Sidan 2.