Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Ur Bibeln 1891: 1 Mos 24: 1-8


Ett inlägg från bloggen: Andliga tankar och funderingar


Publicerad den 12 april 2012 21:09. Läs inlägget på bloggen här.

Och Abraham war gammal och wäl ålderstigen: Och Herren hade wälsignat honom i all stycke.
Då sade han till sin äldsta hustjenare, den all hans tingist förestod: Lägg dina hand under mina länd:
Och swär mig wid Herran himmelens och jordenes Gud, att du icke tager minom sone hustru af Canaans döttrar, ibland hwilka jag bor:
Utan far in uti mitt fädernesland och till mina släkt och tag nimom sone Isaac hustru.
Tjenaren sade: Om så hände, att qwinnan icke wille komma med mig in i detta land, skall jag då låta din son komma dit i landet igen, dädan du kommen äst?
Abraham sade till honom: Wakta dig derföre, att du icke förer min son dit igen.
Herren himmelens Gud, som mig tog utur mins faders huse och utur mitt födsloland, den med mig talat och mig desslikes sworit och sagt hafwer: Detta landet will jag gifwa dine säd, han skall sända sin Ängel fram för dig, att du skall taga minom sone der hustru.
Hwar nu qwinnan dig icke följa will, så äst du qwitt denna ed: Allenast lät icke min son komma dit igen. ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Andliga tankar och funderingar.