Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Extremt väder ökar i hela världen – Tecken på Jesu återkomst


Ett inlägg från bloggen: Jesus kommer Snart


Publicerad den 30 januari 2017 06:06. Läs inlägget på bloggen här.

Nya rapporter visar och bekräftar den tid vi lever i. Vi upplever i dag regioner och länder, som allt oftare drabbas av extrema väderförhållanden som värmeböljor, skogsbränder och torka. På flera platser spricker jorden, och det snöar där det normalt aldrig kommer snö. Vi ser samtidigt hur hela områden drabbas av stormar och skyfall.


Det här är inget fenomen som har avtagit, men något som kommer att öka och blir mer extremt i tiden framöver. Ändetidens scenario är igång med att bli en verklighet, och ändetidens löften håller på att fullbordas inför våra ögon.

Rapport från Europeiska miljöbyrån


Det är Europeiska miljöbyrån, som kommer med en färsk rapport för 2016, skriver bland annat:

”Europas regioner kommer att drabbas av stigande havsnivåer och extremare väder, t.ex. fler och kraftigare värmeböljor, översvämningar, torka och stormar till följd av klimatförändringen. Klimatförändringen kommer att pågå under årtionden framöver

Rapporten beskriver också på det sätt som det har, eller kommer att påvärka människan och vårt samhälle:


”De viktigaste hälsoeffekterna av klimatförändringen är kopplade till extrema väderhändelser, ändrad spridning av klimatkänsliga sjukdomar samt nya miljömässiga och sociala förhållanden. Översvämningar av floder och kustområden har påverkat miljoner människors liv i Europa under det senaste årtiondet. Det har resulterat i hälsoeffekter som skador, infektioner, exponering för kemiska faror och psykiska påfrestningar. Värmeböljor har blivit allt vanligare och kraftigare och har orsakat tiotusentals människors förtida död i Europa.”


Exempel på klimatförrandringar


Det är bara en liten del av det som sker i världen, som vi få upplysningar och information om i nyheter och media. Någonting påverkar vår jord i hög grad, och det ser ut till att utvecklingen sker i en allt snabbare takt. Bara några exempel på det som vi upplever ju ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Jesus kommer Snart.