Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Gästinlägg av Rune Johansson: Hösthögtiderna 2016 - en signal om finanskrasch?


Ett inlägg från bloggen: Jesus kommer Snart


Publicerad den 20 september 2016 11:11. Läs inlägget på bloggen här.

Av Herrens sju högtider är det endast Hösthögtiderna som ännu inte till fullo fått sin profetiska uppfyllelse. De tre Hösthögtiderna består av Basunklangens dag, Försoningsdagen samt Lövhyddohögtiden och pekar mot Jesu återkomst, Israels och världens slutfrälsning samt tusenårsriket inrättande.(3 Mos 23:23-44)Under perioderna för flera av de senate årens Hösthögtider har vi kunnat iakttaga hur skakningar skett på flera områden, inte minst ur ekonomiskt perspektiv med turbulenta börser och finanskriser, men även på det seismiska området med kraftiga jordskalv som följd.


Hela perioden för Hösthögtiderna äger rum under en treveckorscykel och årets Hösthögtider inleds vid solnedgången den 2 oktober och avslutas kvällen den 23 oktober men som i förlängningen fortsätter med den Åttonde dagen.

Vad talar då för att årets Högtider kommer att leda fram till globala ekonomiska skakningar, hörde vi inte samma varningar vid föregående års Hösthögtider och avslutningen av den sjuåriga Shemitahperioden? Varnade inte både profana och kristna källor för att en ekonomisk kollaps stod för dörren?

Jo visst var det så och allmänt syntes inga påtagliga tecken på att så skulle ha skett. Studerar vi närmare vad som ägde rum under den aktuella perioden blir dock bilden något reviderad.                                                                                                                       

Nedan finner vi några få av en mängd exempel på vad som skedde med de globala ekonomierna under de tre sista månaderna av Shemitahåret från slutet av juni till slutet av september.    
      


·         Londonbörsen tappade 14 procent av sitt värde.

·         Parisbörsen fölorade 12 procent av sina tillgångar.

·        ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Jesus kommer Snart.