Den stora kristna bloggkatalogen på nätet
KÖRKORTSANNONS
körkort
KÖRKORTSANNONS
Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!Hetaste för dig som behöver hjälp inför körkortsprovet... Träna online nu!

Kungarna från öst reser sig


Ett inlägg från bloggen: Jesus kommer Snart


Publicerad den 5 augusti 2016 05:05. Läs inlägget på bloggen här.

Upp 9:13-16 – Och den sjätte ängeln stötte i sin basun. Då hörde jag en röst från de fyra hornen på det gyllene altare, som stod inför Guds ansikte, säga till den sjätte ängeln, den som hade basunen: »Lös de fyra änglar, som hållas bundna invid den stora floden Eufrat.» Och de fyra änglarna löstes, de som just för den timmen, på den dagen, i den månaden, under det året hade hållits redo att dräpa tredjedelen av människorna. Och antalet ryttare i de ridande skarorna var två gånger tio tusen gånger tio tusen; jag fick höra att de voro så många

Upp 16:12 -  Och den sjätte göt ut sin skål över den stora floden Eufrat. Då torkade dess vatten ut, för att väg skulle beredas åt konungarna från östern.


När vi i dag upplever ökade spänningar mellan Kina och USA, och när vi ser Nordkorea som genomför kärnvapenprov och fortsätter att hota omvärlden med kärnvapen, så är det vi upplever ett förstadie till uppfyllande av Bibliska profetior.


I det profetiska ordet kan vi se att länder från öst kommer ha stor betydelse i ändetidens utveckling, där en gigantisk arme på 200 miljoner man kommer resa sig. En arme som är driven och inspirerad av onda andar, med syfte att gå in i Mellanöstern och mot det heliga landet Israel.
Uppenbarelseboken refererar till denna arme som ”Kungarna från öst”. Den grekiska grundtexten av denna benämning, kan också översättas till ”soluppgångens söner”.

Östfolkets ursprung

Jes 49:12 – Se, där komma de fjärran ifrån, ja, somliga från norr och andra från väster, somliga ock från sinéernas land.


Floden Eufrat var det naturliga skiljet för Israel när man talade om folket eller riket i öst. Som troende vi vet vi, att varje människa har sitt ursprung och sitt komma från Sem, Ham eller Japeth. Men varifrån har det orientaliska folket sin avstamning?


Genesis 10:17 nämner en grupp som kallas Sinéerna eller Siniter, som härstammade från Ham geno ... Läs mer...

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

« Tillbaka till översikt av Jesus kommer Snart.